Sprawdź, czy występują u ciebie cechy charakterystyczne dla DDA

Dorosłe dzieci alkoholików to ludzie, którzy dorastali w szczególnych warunkach. Przeżycia z dzieciństwa najczęściej rzutują na całe ich późniejsze życie. Rozwiązując ten test, dowiesz się, czy niektóre twoje zachowania mogą wskazywać, że jesteś DDA.