Atak bakterii, wirusw, a moe co innego? Skd ten kaszel?

Chyba kady przynajmniej raz w yciu mia styczno z kaszlem. Czy to krtkotrwaym, czy cigncym si przez kilka tygodni. Nie zawsze sam w sobie musi on by powodem do obaw. Wszystko zaley od tego, co go powoduje i ile trwaj dolegliwoci. Kiedy zatem powinnimy zacz si martwi?

Kaszel to naturalny odruch organizmu. Ma na celu pozbycie si z drg oddechowych bakterii, zanieczyszcze lub zalegajcej wydzieliny. Jest jednym z tych zjawisk, ktre pojawiaj si przy wielu dolegliwociach, dlatego czasem trudno jest ustali jego przyczyn.

Pod wzgldem obecnoci wydzieliny kaszel moe by produktywny lub nieproduktywny. Ten pierwszy, zwany inaczej wilgotnym lub mokrym, pomaga wykrztusi zalegajcy w drogach oddechowych luz. Drugi za to tak zwany kaszel suchy. W tym wypadku w gardle ani oskrzelach nie wystpuje wydzielina, zatem jego obecno nie przynosi organizmowi korzyci. Kaszel mona te podzieli ze wzgldu na czas trwania:

  • Ostry – trwa do trzech tygodni. Wystpuje najczciej w wyniku infekcji wirusowych, bakteryjnych lub reakcji alergicznych.
  • Podostry – trwa od trzech do omiu tygodni. To czsta reakcja organizmu po przebytym zakaeniu wirusowym grnych drg oddechowych. To uciliwe zjawisko, jednak jego obecno wiadczy o tym, e uszkodzone tkanki si regeneruj.
  • Przewleky – trwa przez ponad osiem tygodni. Moe by symptomem chorb przewlekych lub wynikiem palenia papierosw.

Skd si w ogle bierze kaszel?

Wiemy ju, e to reakcja obronna organizmu, ale przed czym musimy si broni? Zagroe moe by wiele. Te, ktre od razu przychodz do gowy, to oczywicie infekcje wirusowe i bakteryjne. Pojawiaj si szczeglnie w okresie obnionej odpornoci i atwo zarazi nimi drug osob. Czciej padamy ofiar tych wirusowych, gdy zakaeniu ulegaj narzdy drg oddechowych, na przykad gardo, krta czy oskrzela. Infekcj o podou bakteryjnym, ktra wywouje ostry kaszel, jest na przykad krztusiec.

Kaszel moe by te wynikiem reakcji alergicznej lub odpowiedzi na fizyczne zanieczyszczenia, ktre znajd si w drogach oddechowych. S to na przykad pyki unoszce si w powietrzu lub jedzenie, ktre - zamiast do przewodu pokarmowego -  trafi do drg oddechowych. Zdarza si rwnie po wysiku fizycznym – tu naley dokadnie obserwowa pojawiajcy si kaszel, moe bowiem wiadczy midzy innymi o zbyt sabej rozgrzewce, w skrajnych wypadkach za zwiastowa astm powysikow. To przykady kaszlu podostrego. Naley jednak pamita, by nie ignorowa ani tego ostrego, ani podostrego, poniewa niedoleczony kaszel moe przeobrazi si w przewleky.

Jeli za chodzi o ten ostatni, najczciej wiadczy on o powaniejszych dolegliwociach drg oddechowych. Najpopularniejszymi przykadami s: astma, zesp przewlekego kaszlu zwizany z grnymi drogami oddechowymi (dawniej: zesp przewlekego spywania wydzieliny po tylnej cianie garda), przewleke zapalenie oskrzeli czy refluks odkowo-przeykowy.

Kaszel palacza to co, o czym czsto syszy si chociaby w reklamach. Jest spowodowany podranieniem nabonka rzskowego w drogach oddechowych, ktry chroni puca przed zanieczyszczeniami z zewntrz. To rwnie rodzaj przewlekego kaszlu.

Kiedy kaszel powinien nas zmartwi?

Poniewa kaszel jest zjawiskiem powszechnym i obecnym przy wielu dolegliwociach, raczej nie wpada si w panik, gdy tylko si pojawi. Zwykle postanawiamy go przeczeka, ewentualnie wspierajc si specyfikami dostpnymi w aptekach lub przygotowanymi samodzielnie w domu. Kiedy warto wybra si do lekarza?

Kaszel wymaga konsultacji ze specjalist wtedy, gdy czas jego trwania znacznie si wydua. Nie powinno nas martwi, jeli trwa od kilku dni do kilku tygodni. Przy szstym tygodniu warto zwraca na niego wiksz uwag, za ten cigncy si przez ponad osiem tygodni naley koniecznie skonsultowa z lekarzem. Jeeli podczas kaszlu zaobserwujemy odkrztuszanie krwawej wydzieliny, obowizkowo powinnimy si wybra do specjalisty - nawet jeli trwa to przez dwa dni.