Octenisept - pukanie jamy ustnej- potwierdzona skuteczno wobec wirusa SARS -CoV-2

Firma Schlke poinformowaa, e po pozytywnych wynikach testw laboratoryjnych leku octenisept na bon luzow jamy ustnej (numer pozwolenia 13036) wobec koronawirusa SARS-CoV-2, ktre wykazay skuteczno ju w cigu 15 sek., firma rozpocza dalsze badania kliniczne majce na celu wykazanie skutecznoci wzgldem wirusa przy stosowaniu antyseptyku do pukania jamy ustnej u pacjentw z objawami COVID-19. Naley podkreli fakt, i octenisept obecnie posiada wskazania do stosowania w odkaaniu jamy ustnej, bon luzowych i graniczcych j tkanek.

Obecna sytuacja pandemii SARS-CoV-2 w dosadny sposb pokazuje, e koronawirusy mog wywoywa powane infekcje przenoszone z czowieka na czowieka. Chocia moliwoci transmisji SARS-CoV-2 nie zostay jeszcze w peni zbadane i wyjanione, wiadomo, e kluczow rol odgrywa tutaj transmisja drog kropelkow.

Po pomylnym zakoczeniu przez firm Schülke & Mayr GmbH badania laboratoryjnego (in vitro), rozpoczto weryfikacj uzyskanych wynikw, rwnie w grupie pacjentw, u ktrych wykryto koronawirus SARS-CoV-2.

Badania in vitro potwierdziy skuteczno leku octenisept® przeciwko nowemu wirusowi SARS-CoV-2, ktry wywouje chorob COVID-19. octenisept® wykazuje skuteczno wzgldem wirusa SARS-CoV-2 na poziomie przewyszajcym 99,99% w cigu 15 sek.

W kontekcie moliwego stosowania leku octenisept® do pukania jamy ustnej - wyniki badania in vitro s bardzo obiecujce. Jeeli octenisept® istotnie redukuje ilo koronawirusa w jamie ustnej i gardle, moe to mie decydujce znaczenie dla skutecznej minimalizacji jego rozprzestrzeniania si drog kropelkow.

Z tego powodu firma Schülke & Mayr GmbH rozpocza obecnie badanie majce na celu dostarczenie pacjentom danych klinicznych dotyczcych skutecznego stosowania produktu leczniczego octenisept® przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Badanie zostao ju pozytywnie ocenione przez komisj etyczn Hamburg Medical Association i jest nadzorowane oraz prowadzone we wsppracy z Clinical Trial Center North (CTC North GMBH & Co. KG).