Starość czyli nieunikniony etap Twojego życia - Geria Medica

Starość - jeden z etapów życia, nieunikniony, przez wielu nazywany "złotym wiekiem życia". Niestety z racji zużywania się organów, trybu życia czy przebytych schorzeń "złoty wiek" nie jest dla wieku seniorów tak "złoty" jak by się mogło wydawać.

Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się narodów w Europie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce liczba osób powyżej 65 roku życia wynosi blisko 15% populacji, a do 2035 roku liczba ta może zwiększyć się nawet do 23%.

Rozwój cywilizacyjny oraz postęp w dziedzinie medycyny wpływa na to, że żyjemy dłużej i dożywamy coraz to pokaźniejszych lat. Od lat 90’ tych średnia długość wieku Polaków zwiększyła się u Pań o 6.6 lat a u Panów o 7.8 lat.

Żyjemy dłużej, wśród nas jest coraz więcej seniorów a to determinuje, by zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce były nastawione szczególnie na tą grupę społeczną.

Gałąź medycyny zajmująca się osobami w podeszłym wieku – geriatria – przez wielu niedoceniana, wśród osób młodszych wywołująca uśmiech na twarzy, lecz niesłychanie ważna dla seniorów. Pacjenci w podeszłym wieku cierpią na choroby współistniejące, gdzie za jedną chorobą podąża kolejna a mnogość chorób wymaga już holistycznego, całościowego podejścia. Objawy chorób mogą się potęgować, maskować.  Senior leczący  5 różnych chorób u 5 różnych specjalistów, od każdego lekarza dodatkowo dostaje leki, które mogą wchodzić ze sobą w interakcję przez co wielu pacjentów, w brew oczekiwaniom czuje się fatalnie. Proponowana ścieżka leczenia, nie zawsze przynosi nam pożądany efekt a wręcz w skrajnych sytuacjach niesie za sobą konsekwencje konieczności trafienia do  szpitalu czy nawet zgonu.

Tym wszystkim problemom stawi czoło lekarz Geriatra, który nie podchodzi punktowo a całościowo. Udając się do geriatry, możemy liczyć na fachową, rozszerzoną pomoc.  Lekarz geriatra sprawdza całą naszą historię chorobową, sporządza wywiad z pacjentem – pyta m.in. o  choroby w rodzinie, gdzie pacjent pracował, jaki tryb życia prowadził. To co wyróżnia często lekarzy geriatrów to, to, że zajmują się oni polipragmazjami czyli wzajemnym oddziaływaniem substancji czynnych z leków. Polacy zażywają leki i suplementy garściami. Seniorzy leczący się u kilku lekarzy dostają od każdego leki, których nikt nie koordynuje a warto zaznaczyć że lek to nic innego jak substancja chemiczna mogąca wchodzić ze sobą w reakcje – i albo wykluczać swoje działanie, wtedy pacjent obciąża układ pokarmowy, wątrobę i portfel, ponieważ wydaje pieniądze na lek który nie działa, albo leki mogą potęgować swoje działanie. W takich sytuacjach pacjent będzie odczuwał symptomy chorobowe,  których lekarz internista nie jest w stanie zdiagnozować, ponieważ, nie jest to kwestia złych wyników a złej koordynacji lekowej.

Dlatego też w Polsce bardzo często wśród seniorów zdarzają się sytuacje, w których udając się do lekarza internisty z bólem, oczekujemy konkretnej diagnozy, która nie zostaje rozpoznana w wyniku często braku wiedzy z zakresu koordynacji lekowej. Natomiast geriatra jest w stanie nam pomóc. Lekarze geriatrzy śledzą aktualne wyniki wszystkich badań rekomendowanych przez Polski Związek Gerontologiczny. Wskazują, działania przeciwstawne i jeśli zachodzi taka potrzeba, zaleca zmianę bądź odstawienie leku przynoszącego działania niepożądane a następnie odsyła pacjenta do pozostałych specjalistów. Ale co jeszcze ważniejsze – z wynikami od pozostałych specjalistów senior znowu powinien wrócić do geriatry, aby ten całościowo holistycznie mógł pacjenta prowadzić, jak rodzic dziecko za rękę.

Takie holistyczne podejście gwarantuje seniorowi uniknięcie maskowania się objawów chorób, złej koordynacji lekowej, pomaga walczyć z występującą demencją czy depresją. Tak prowadzony pacjent może cieszyć się „złotym wiekiem” , lecz czy oby na pewno jest to takie proste?

W Polsce czynnie wykonujących działalność medyczną geriatrów jest 417, a większość z nich przyjmuję prywatnie. Dlaczego?

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia coraz częściej zamykane są kolejne poradnie i oddziały geriatryczne, a jest to konsekwencją sposobu rozliczania świadczeń medycznych. NFZ wykorzystuje system jednostkowego finansowania choroby, czyli finansowanie jednej choroby, z którą pacjent zgłasza się do leczenia. Natomiast podejście całościowe, holistyczne stosowane przez geriatrów, zakłada leczenie kilku schorzeń jednocześnie, przez co szpitale i przychodnie ponoszą straty finansowe. Fundusz nie zwraca  całościowych kosztów leczenia a jedynie jednostkowe, co w dalszej konsekwencji doprowadza do strat i zamykania poszczególnych poradni oraz wspomnianych oddziałów geriatrycznych.

Konsekwencje takich działań obserwować możemy, np. w województwie Warmińsko-Mazurskim. To właśnie w tym regionie do 2014 roku nie było ani poradni, ani oddziału geriatrycznego czy nawet lekarza geriatry, który przyjmował by w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety w pozostałej części Polski sytuacja nie wygląda o wiele lepiej.

Taka sytuacja zmusiła geriatrów do innych działań. Jakich?

Znaleźli oni swoje miejsce w prywatnych centrach medycznych, gdzie nie muszą obawiać się o swoje stanowisko czy limity w wydawanych badaniach, a leczą w wygodnej i opłacalnej  dla pacjenta formie abonamentów medycznych.

W ramach takiej opieki pacjent płaci miesięczna stawkę za opiekę medyczną i korzysta z całego wachlarza usług zdrowotnych do niczego nie dopłacając. Jest to niesamowicie ważne, ponieważ osoba starsza lecząca wiele chorób, będąca pod opieką holistycznego podejścia geriatry, zdobywa szybki i łatwy dostęp do usług medycznych – wizyt, badań a nawet rehabilitacji, które geriatra takiemu pacjentowi zleci i z którymi to wynikami pacjent do geriatry powinien wrócić.

Geriatrzy po pierwszej wizycie zlecają pacjentowi badania u innych specjalistów i oczekują, by pacjent z takimi wynikami wrócił najlepiej do 3 miesięcy. Z racji małej ilości geriatrów w ramach funduszu oraz dużych kolejek do specjalistów takie leczenie na  NFZ, nie jest możliwe, a pojedyncze prywatne wizyty i badania dla pacjentów w Polsce nigdy nie będą opłacalne ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy? za miesiąc, dwa, rok będziemy potrzebowali jednej czy większej ilości wizyt lekarskich. Dlatego seniorzy chcąc by ich leczenie było całościowo skoordynowane, holistyczne, a co najważniejsze skuteczne wybierają opiekę abonamentową, ponieważ w takiej to właśnie formie najczęściej przyjmują geriatrzy.

Niestety na polskim rynku jest wiele firm oferujących opiekę medyczną, ale niewiele firm, które stawiają na seniorów, a tym bardziej opiekę geriatryczną.

Odpowiedzią na te problemy Polskiego rynku medycznego jest Geria Medica zapewniająca holistyczne, geriatryczne podejście do pacjenta, gdzie dostęp do lekarzy wszystkich specjalistów na czele z geriatrą jest dla osób starszych prosty, skuteczny i oszczędny. Warto skupiać się i docenić działanie firm, które pomagają osobą starszym przeżyć „drugą młodość”, ale w sposób godny, by podtrzymać komfort i jakość życia na wysokim poziomie co jest ważne zarówno dla nich samych, jak i dla całego społeczeństwa.