Padaczka to nie przeszkoda!

Zwiększenie świadomości społecznej na temat padaczki to cel, który przyświeca obchodzonemu 26 marca Międzynarodowemu Dniu Epilepsji, nazywanemu Lawendowym Dniem (Purple Day). Na świecie od sześciu lat łączy on ludzi, którzy żeby zaznaczyć swoją solidarność dodają w tym dniu do swojego ubrania lawendowy akcent. W Polsce obchody wspiera Polskie Towarzystwo Epileptologii oraz chorzy na padaczkę.

Dla większości chorych nie musi być ona przeszkodą w funkcjonowaniu oraz osiąganiu sukcesów w sferze zawodowej i prywatnej - mówi prof. Joanna Jędrzejczak, Prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii - Satysfakcjonująca jakość życia osób zmagających się z padaczką wymaga akceptacji choroby, zrozumienia i wiedzy ze strony otoczenia oraz odpowiednio dobranego leczenia, które pozwala wyeliminować napady padaczkowe.

Znana, nieznana

Mimo że padaczka to jedna z najpopularniejszych chorób neurologicznych (tylko w Polsce żyje z nią ok. 400 tys. osób), to wiedza społeczeństwa o niej jest nadal niewielka. Jak pokazały wyniki przeprowadzonego we wrześniu 2013 r. przez TNS Polska Badania PRO-EPI Polacy niewiele wiedzą o padaczce - mylą ją z innymi schorzeniami, obawiają się chorych na padaczkę, nie potrafią we właściwy sposób udzielić pomocy w trakcie napadu padaczkowego. Ten niski poziom świadomości na temat charakteru, objawów i przebiegu choroby powoduje wiele mitów wokół padaczki, które z kolei przekładają się na często krzywdzące postawy wobec chorych.

Wystarczy akcent

Lawendowy Dzień to okazja, by mówić o tym, czym jest padaczka, zwrócić uwagę na potrzeby chorych. Polskie Towarzystwo Epileptologii przyłącza się do solidaryzowania się z chorymi i zachęca wszystkich, by wzorem innych krajów tego dnia lawendowymi dodatkami zaakcentowali swoje zainteresowanie chorymi na padaczkę. W środę 26 marca 2014 w Polsce przedstawiciele organizacji chorych na padaczkę będą zwracali uwagę na to schorzenie rozdając wszystkim zainteresowanym ulotki edukacyjne. Delegacja chorych uda się także do Ministerstwa Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta i wręczy specjalne lawendowe bukiety z przesłaniem Lawendowego Dnia i prośbą, by decydenci pamiętali o chorych na padaczkę.

Lawenda, czyli samotność

Lawenda to kolor kojarzony z samotnością i społeczną izolacją, która doskwiera chorym - nierzadko silniej niż sama epilepsja. Pomysłodawczyni akcji, 15 - letnia dziś Cassidy Megan podsumowuje wybór jednym zdaniem. - Chciałabym, by chorzy na epilepsję wiedzieli, że nie są sami. Co roku odnotowuje się 40-70 nowych zachorowań na każde 100 tys. ludzi. Padaczka jest spowodowana okresowymi zaburzeniami czynności komórek nerwowych w mózgu. Lekarze rozróżniają ponad 40 rodzajów napadów padaczkowych. Są to nie tylko najczęściej kojarzone z padaczką napady z drgawkami ciała, ale też "wyłączenia" świadomości, zaburzenia wzroku, słuchu, smaku i węchu czy utrata przytomności. Najczęstszymi przyczynami padaczki są urazy głowy, udar, guz mózgu, lub zapalenie mózgu.