Czy kobieta z pewnym niedorozwojem narzdw pciowych

wewntrznych i zewntrznych (maa macica, wska pochwa, mae wargi sromowe) moe normalnie wspy?
Zaburzenia rozwojowe w obrbie narzdw pciowych mog wykluczy macierzystwo, ale niekoniecznie wspycie i osiganie rozkoszy. Trzeba podj prby i przekona si, na ile wspycie jest moliwe i jakie jego formy s w pani przypadku najodpowiedniejsze. Oczywicie trzeba to robi z ogromnym wyczuciem, krok po kroku, co wymaga duej cierpliwoci i wyrozumiaoci ze strony partnera. Najpierw jednak trzeba przeama pewn blokad psychiczn (pokona myli w stylu: "nie nadaj si do tego", "to nie dla mnie", "jestem niepenowartociow kobiet"). To wanie ona prowadzi do tego, e kobieta sama wycofuje si z czynnej erotyki, mimo e lekarze nie widz co do niej adnych przeciwwskaza.