adhd dorosłych

  • ADHD - przyczyny, objawy, leczenie

    ADHD - przyczyny, objawy, leczenie

    ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) - to zespół zaburzeń rozwojowych i psychicznych. Osoby cierpiące na ADHD mają problemy z kontrolą i skupieniem uwagi, nadpobudliwością ruchową i impulsywnością. Często również wykazują brak trwałości...