WHO odradza stosowanie dwóch leków w przypadku łagodnego i umiarkowanego COVID-19

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaktualizowali zalecenia dotyczące leków na COVID-19. Po bliższym przyjrzeniu się dowodom odradzają stosowanie dwóch popularnych leków pacjentom z niewielkimi lub umiarkowanymi objawami choroby.

Więcej artykułów o zdrowiu przeczytasz na głównej stronie Gazeta.pl.

Chodzi o dwa niedrogie leki, fluwoksaminę i kolchicynę, z którymi przez pewien czas wiązano spore nadzieje, ponieważ wstępne dane sugerowały, że te leki pomagają zwalczyć COVID-19 i zapobiegają powikłaniom. Oba leki są znane od lat. Fluwoksamina to antydepresant, natomiast kolchicyna jest lekiem stosowanym przy dnie moczanowej.

Wytyczne dotyczące leków na COVID-19 są przez Światową Organizację Zdrowia aktualizowane na bieżąco i przy wsparciu metodologicznym Fundacji MAGIC Evidence Ecosystem Foundation. Eksperci WHO chcą w ten sposób wesprzeć lekarzy i zapewnić im godne zaufania wytyczne, dotyczące postępowania z chorymi. Wszystko dlatego, że gwałtowność, z jaką pandemia w nas uderzyła, spowodowała też, że na naukowców i lekarzy zaczęto wywierać ogromną presję. Nagle trzeba było wytypować i przebadać całą masę leków, które mogłyby być pomocne, zanim zostanie wynaleziony skuteczny lek na koronawirusową infekcję.

WHO aktualizuje swoje wytyczne w miarę pojawiania się nowych dowodów i podsumowań z badań naukowych.

Nie ma mocnych dowodów, aby fluwoksamina i kolchicyna pomagała przy COVID-19

Eksperci zapoznali się z wynikami randomizowanych badań kontrolowanych dotyczących tych dwóch leków. Jeśli chodzi o fluwoksaminę to dostępne są już dane z trzech badań, w których brało udział 2196 pacjentów. Działanie kolchicyny oceniano w siedmiu doświadczeniach na grupie liczącej w sumie ponad 16 tys. osób.

Obecnie nie ma wystarczających dowodów na to, aby te dwa leki poprawiały ważne dla pacjentów wyniki, a oba niosą ze sobą potencjalne szkody dla zdrowia

- stwierdzono na posiedzeniu WHO Guideline Development Group (GDG - Grupa ds. Rozwoju Wytycznych WHO).

Eksperci odradzają zatem fluwoksaminę u osób z łagodnym lub umiarkowanym COVID-19 (z wyjątkiem sytuacji, gdy ten lek jest przedmiotem badań klinicznych). Jeśli chodzi o kolchicynę, to zdecydowanie nie zaleca się jej stosowania u pacjentów z łagodną chorobą. Ze względu na ograniczone dane lub brak danych, nie sformułowano natomiast zaleceń dotyczących stosowania tych leków u pacjentów z ciężkim lub krytycznym COVID-19.

Eksperci doszli do wniosku, że brak jest jasnego mechanizmu działania wyżej wymienionych leków. Z  dostępnych badań nie wynika, aby te leki poważnie zmniejszały ryzyko przyjęcia do szpitala, konieczność wentylacji mechanicznej i zapobiegały śmierci w wyniku COVID-19. Ponadto zwrócono uwagę na brak wiarygodnych danych na temat poważnych zdarzeń niepożądanych i skutków ubocznych w przypadku zażywania tych preparatów w celu leczenia COVID-19.

W przypadku pacjentów wysokiego ryzyka z łagodnym COVID-19 WHO rekomenduje nirmatrelwir i rytonawir oraz warunkowo sotrowimab, remdesiwir i molnupirawir.  Przy ciężkim COVID-19 eksperci zdecydowanie zalecają kortykosteroidy z dodatkiem blokerów receptora IL-6 lub baricytynib, ale odradzają stosowanie osocza rekonwalescencyjnego, iwermektyny i hydroksychlorochiny, niezależnie od tego jak ciężki przebieg ma choroba.

Pełny tekst rekomendacji WHO publikuje czasopismo "The BMJ".

Zobacz wideo Co mówią niezaszczepione osoby, które przez COVID trafiają do szpitala?

Źródła: MedicalXPress.com, The BMJ

Więcej o: