Dawka przypominająca i uzupełniająca szczepionki przeciw COVID-19. Jest różnica

Powszechnie mówimy - trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19. Tymczasem bywa przecież drugą (dla osób szczepionych preparatem Johnson & Johnson), a zasady szczepienia dla różnych grup uprawnionych są inne. Na tyle duże to różnice, że oficjalnie obowiązuje podział na szczepienie uzupełniające i przypominające.

Więcej o szczepieniach przeciw COVID-19 na Gazeta.pl

Najprawdopodobniej już wkrótce wszyscy pełnoletni Polacy będą mieli prawo do szczepienia przypominającego przeciw COVID-19. Niezależnie od tego, jaki jest stan ich zdrowia. Jeśli od zakończenia pierwotnie zakładanego pełnego cyklu szczepień (zwykle 2 dawki, w przypadku J&J - jedna dawka) minęło 180 dni, będzie przysługiwało kolejne szczepienie bezpłatnie. Tak zapowiada Rada Medyczna przy premierze i minister Adam Niedzielski. Póki co obowiązują jeszcze inne zasady.

embed

Za: ezdrowie.gov.pl, data dostępu: 19.10.2021

Dawka uzupełniająca (dla osób z zaburzeniami odporności)

Osoby uprawnione do przyjęcia dawki dodatkowej (dawka 3/3) to osoby, które zakończyły podstawowy cykl szczepień i jednocześnie są w jednej z grup z zaburzeniami odporności, wskazanej przez Radę Medyczną.

Dotyczy to pacjentów:

Te osoby dorosłe otrzymają szczepionkę marki Pfizer lub Moderna, a młodzież w wieku 12-17 lat szczepionkę Pfizer.

Szczepienie dodatkowe jest możliwe już 28 dni po przyjęciu drugiej dawki. Niestety, system nie przewiduje możliwości szczepienia trzecią dawką pacjentów, którzy otrzymali wcześniej szczepionkę AstraZeneca lub J&J. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że to zgodne z zaleceniami EMA, chociaż eksperci z Rady Medycznej nie potwierdzają tej tezy (wkrótce więcej na ten temat), a instytucje europejskie pozostawiły dość dużą swobodę w zakresie stosowania trzeciej dawki (lub uzupełniającej drugiej).

Dawka przypominająca (booster)

Osoby uprawnione do przyjęcia dawki przypominającej to osoby, które zakończyły cykl szczepień minimum 180 dni, licząc od daty wygenerowania e-skierowania (mają kartę szczepień z oznaczeniem 1 z 1 lub 2 z 2 lub 3 z 3) i jednocześnie:

  • są osobami po 50. roku życia,
  • są pracownikami ochrony zdrowia, mającymi stały kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.

Do przyjęcia szczepienia uprawnieni są również pracownicy zatrudnieni w szeroko pojętej opiece zdrowotnej (niezależnie od formy zatrudnienia), wykonujący zawody niemedyczne w tym personel pomocniczy czy administracyjny placówek leczniczych pod warunkiem, że charakter wykonywanej przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2. Ponadto, uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również uczniowie szkół oraz studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem. 

Nie ma znaczenia, czym wcześniej były szczepione osoby po 50. roku życia i medycy. Wszystkim z tych grup przysługuje prawo do dawki przypominającej.

Centrum e-Zdrowia (CeZ) automatycznie wystawiło e-skierowania na szczepienia pacjentom powyżej 50. roku życia oraz pracownikom ochrony zdrowia znajdującym się w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka, położna, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta) oraz ratownikom medycznym. Pozostałym pracownikom ochrony zdrowia e-skierowanie może wystawić lekarz. Praktyka pokazuje, że można to już zrobić w punkcie szczepień, jeśli umówisz się telefonicznie lub zgłosisz bezpośrednio (w wielu miejscach nie ma kolejek i można przyjść bez wcześniejszego umawiania).

Więcej o: