Jak COVID-19 wpływa przebieg ciąży? "Ryzyko wyższe, niż sądziliśmy"

Zachorowanie na COVID-19 w czasie ciąży jest dla kobiet i ich nowo narodzonych dzieci groźniejsze, niż pierwotnie sądzono. Naukowcy podkreślają konieczność szczególnej ochrony przed SARS-CoV-2 w tym okresie oraz zachęcają do szczepienia ciężarnych przeciwko COVID-19.

- Ryzyko powikłań dla zakażonych COVID-19 matek i noworodków jest wyższe, niż myśleliśmy na początku pandemii - mówi dr Stephen Kennedy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, który jest jednym z autorów badania mającego na celu prześledzenie, jak infekcja SARS-CoV-2 wpływa na przebieg ciąży.

Badania kohortowe o nazwie INTERCOVID prowadzono od marca do października 2020 roku. Wzięło w nich udział 2130 ciężarnych kobiet, w tym 706 z rozpoznanym zakażeniem COVID-19. Obserwacje prowadzono w 43 szpitalach w 18 krajach o niskich, średnich i wysokich dochodach. Kobiety zakażały się na różnych etapach ciąży i były natychmiast włączane do badania. Stan kobiet i noworodków monitorowano aż do wypisania ze szpitala. Średni wiek uczestniczek wyniósł 30 lat. Podsumowanie badań zostało opublikowane w czasopiśmie "JAMA Pediatrics". 

To badanie było wyjątkowe nie tylko dlatego, że objęło ciężarne kobiety z różnych krajów i regionów, ale także dlatego, że każdą dotkniętą COVID-19 kobietę w ciąży porównano z dwiema niezakażonymi, które rodziły w tym samym czasie i w tym samym szpitalu.

Zobacz wideo Czy kobiety w ciąży i karmiące powinny się zaszczepić?

COVID-19 w ciąży zwiększa ryzyko powikłań u matki i noworodka

- COVID-19 w czasie ciąży wiązał się ze stałym i znaczącym wzrostem ciężkiego przebiegu choroby. Rosła śmiertelność matek oraz powikłania zdrowotne u noworodków, w porównaniu z ciężarnymi, które się nie zakaziły - piszą naukowcy we wnioskach z obserwacji.

Kobiety przechodzące COVID-19 podczas ciąży były o średnio o ponad 50 proc. bardziej narażone na takie powikłania jak przedwczesny poród, stan przedrzucawkowy, konieczność hospitalizacji i intensywnej terapii, a także śmierć, w porównaniu z ciężarnymi niezarażonymi.

- Ryzyko śmierci w czasie ciąży i w okresie poporodowym jest 22 razy wyższe u kobiet z COVID-19 niż u niezakażonych - powiedział Aris Papageorghiou, profesor medycyny płodu na Uniwersytecie Oksfordzkim. - Ale pocieszające jest, że - jak zauważyliśmy - kobiety bezobjawowo przechodzące infekcję COVID-19 miały wyniki podobne do kobiet niezakażonych, z wyjątkiem ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego.

COVID-19 u matki zagraża też dziecku. Noworodki, których matki zakaziły się w czasie ciąży, były prawie trzy razy bardziej narażone na poważne komplikacje zdrowotne wymagające przyjęcia na oddział intensywnej terapii (głównie z powodu przedwczesnego porodu). Ponadto niemal 13 proc. noworodków urodzonych przez chore matki zakaziło się koronawirusem w ciągu kilku dni po urodzeniu.

- Karmienie piersią nie wydaje się mieć związku z tym wzrostem zachorowań. Natomiast poród przez cesarskie cięcie zwiększa ryzyko zakażenia noworodka - mówi Jose Villar, profesor medycyny okołoporodowej na Uniwersytecie Oksfordzkim, który był jednym z naukowców zarządzających badaniem INTERCOVID.

Eksperci podkreślają, że to badanie wyraźnie wskazuje, jak ważne jest zapobieganie infekcji COVID-19 podczas ciąży. - Trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ciężarna kobieta uniknęła zakażenia. To także mocny argument za tym, aby zapewnić szczepienie wszystkim kobietom w ciąży - wnioskują naukowcy.

Źródła: ScienceAlert.com, Uniwersity of Oxford,Science, JAMA Pediatrics

Więcej o: