Grupa krwi nie wpływa na ryzyko zakażenia się SARS-CoV-2 ani zachorowania na ciężki COVID-19

- Uważamy, że powiązanie SARS-CoV-2 i COVID-19 z grupą krwi jest mało prawdopodobne - piszą amerykańscy naukowcy. - Nie jest to użyteczny wskaźnik, który można by obecnie brać pod uwagę przy ocenie ryzyka COVID-19.

Grupa krwi a podatność na infekcję lub ciężkość COVID-19 - wczesne badania są na tak

Czy grupa krwi jest powiązana z większym lub mniejszym ryzykiem COVID-19? To pytanie wywołało spore zainteresowanie po pierwszych badaniach chińskich naukowców, które zdawały się wskazywać na większą podatność na infekcję SARS-CoV-2 wśród osób z grupą krwi A. Natomiast ludzie z grupą krwi 0 mieli mieć mniejsze ryzyko zakażenia się koronawirusem niż osoby z inną grupą krwi.

Kolejne badania wskazujące na powiązanie grupy krwi z przebiegiem COVID-19 przeprowadzono we Włoszech, a potem w Hiszpanii. Naukowcy dowodzili, że grupa krwi A powiązana jest ze zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby. Osoby z grupą krwi 0 miały być natomiast mniej podatne na ciężki COVID-19. Badanie przeprowadzone w Danii z kolei potwierdzało związek grupy krwi z większym lub mniejszym ryzykiem zakażenia się wirusem, ale wyniki nie były jednoznaczne.

Naukowcy mówią "sprawdzam"

Grupa amerykańskich badaczy po raz kolejny pochyliła się nad tym zagadnieniem. Zespół z Intermountain Medical Center Heart Institute w Murray w stanie Utah przeprowadził szerokie badania kliniczno-kontrolne, aby sprawdzić, czy hipoteza o związku grupy krwi z podatnością na infekcję SARS-CoV-2 lub z przebiegiem COVID-19 ma rację bytu.

Dane medyczne do badań dostarczył Intermountain Healthcare (zintegrowany system opieki zdrowotnej, obejmujący 24 szpitale i 215 klinik w Utah, Idaho i Nevadzie). Z bazy wydzielono osoby, które były testowane na obecność wirusa oraz miały oznaczoną grupę krwi. Ostatecznie analiza objęła łącznie ponad 11 tys. osób. 76,9 proc. grupy stanowiły kobiety, średni wiek badanych wyniósł 42 lata.

- Grupa krwi nie była powiązana z podatnością na infekcję, w tym ani z dodatnim wynikiem testu, hospitalizacją czy też z przyjęciem na oddział intensywnej terapii. W porównaniu z osobami z grupą krwi 0, osoby z krwią typu A, B oraz AB nie były ani bardziej podatne na zakażenie się wirusem, ani bardziej narażone na cięższy przebieg COVID-19 - piszą naukowcy w podsumowaniu artykułu opublikowanego w JAMA Network Open.

Naukowcy są zdania, że wnioski z wcześniejszych badań, wskazujących na istnienie takich zależności,  mogły mieć związek z mniejszą liczebnością badanej grupy, wynikać z retrospekcyjnego, obserwacyjnego charakteru badań lub też z przypadkowości, błędów w publikacji danych, różnic genetycznych, geograficznych i środowiskowych. Wyniki mogły mieć też związek ze specyfiką pierwszych wariantów wirusa.

Zobacz wideo Koronawirus. Czekają nas szczepienia uzupełniające? „Pewnie do tego dojdzie”

Źródła: MedicalXPress.com, JAMA Network Open

Więcej o: