Algorytm przewiduje przebieg COVID-19 i wskazuje, jakiego leczenia wymaga pacjent

Sztuczna inteligencja zostaa wykorzystana do przewidywania przebiegu COVID-19 u konkretnego pacjenta. Algorytm wskazuje, czy pacjent bdzie potrzebowa intensywnej terapii. To jedno z narzdzi stworzonych dla lekarzy, ktre ma im pomc przy podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia chorego.

Opracowany przez inżynierów algorytm przewiduje prawdopodobieństwo rozwoju ciężkiego COVID-19 w oparciu o historię zdrowia, konkretne choroby oraz ryzyko medyczne. Zespół pracujący nad algorytmem połączył obrazy z tomografii komputerowej klatki piersiowej z danymi demograficznymi, parametrami życiowymi, wynikami badań laboratoryjnych krwi itp. W efekcie program jest w stanie przewidzieć ogólny przebieg choroby oraz czy dany pacjent będzie wymagał pobytu na OIOM-ie.

Testy nowego algorytmu wykonano korzystając z bazy danych medycznych 295 pacjentów z trzech różnych szpitali, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech oraz w Iranie. Porównywano przewidywania algorytmu z rzeczywistym stanem pacjentów oraz z rodzajem leczenia, którego wymagali.

- Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, umożliwiające nam analizę dużej ilości danych, a także wyodrębnienie cech, które mogą nie być tak oczywiste dla ludzkiego oka - powiedział Pingkun Yan, który jest współautorem nowo opracowanego algorytmu.

Algorytm dla COVID-19 zostanie w przyszłości zintegrowany z wcześniej już opracowaną przez ten sam zespół aplikacją do przewidywania ryzyka rozwoju chorób układu krążenia na podstawie analizy zdjęć z tomografii komputerowej klatki piersiowej.

Jedna z chorób podstawowych, zwiększająca ryzyko śmierci przy COVID-19, to choroba serca, stąd - jak wierzą naukowcy - połączenie tych dwóch algorytmów może w dużym stopniu pomóc lekarzom przy planowaniu leczenia.

- To, jak bardzo choroba serca przyczynia się do postępu COVID-19, jest obecnie oceniane dość subiektywnie. Nasz algorytm ma za zadanie wspomóc pracę lekarzy. Ocena stanu serca łącznie ze stanem płuc pozwoli lepiej przewidywać ryzyko śmierci, na tyle wcześnie, aby można było jeszcze temu zaradzić, stosując odpowiednie leczenie - mówi Pingkun Yan. Po zakończeniu prac zespół chce opracować przyjazne dla użytkowników narzędzie i udostępnić go lekarzom w Massachusetts General Hospital.

Publikacja na ten temat ukazała się na łamach "Medical Image Analysis". Autorami pracy są naukowcy z Rensselaer Polytechnic Institute (USA). Badania zostały sfinansowane przez National Institutes of Health (Narodowe Instytuty Zdrowia), jako część programu walki z pandemią.

Zobacz wideo Coraz więcej zgonów z powodu koronawirusa. „W epidemiologii jest cienka czerwona linia”

Źródła: MedicalXpress.comMedical Image Analysis