Brytyjczycy stworzyli narzędzie, które przewiduje ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i śmierci z powodu COVID-19

Narzędzie do przewidywania ryzyka przebiegu COVID-19 i zgonu nazwano QCOVID. Ma wspierać lekarzy przy podejmowaniu decyzji, kto powinien być przyjęty do szpitala i jakie zastosować leczenie.

QCOVID wykorzystuje takie dane jak wiek, pochodzenie etniczne, choroby współistniejące, wskaźnik masy ciała i przeznaczone jest do stosowania w całej populacji dorosłych w Wielkiej Brytanii. Informacje na temat tego narzędzia opublikowało czasopismo "British Medical Journal" (BMJ).

Istniejące dotychczas modele pomagające przewidywać ryzyko rozwoju poważnej choroby po zakażeniu się nowym koronawirusem, były bardzo zawodne. Dlatego Brytyjczycy postanowili zweryfikować dawne założenia i udoskonalić metodę, zastrzegając jednakże, że i obecne narzędzie będzie musiało być okresowo aktualizowane w miarę, jak pojawiać się będą nowe dane na temat COVID-19.

Do opracowania tego narzędzia wykorzystano dane ponad 8 milionów pacjentów w wieku od 19 do 100 lat, pochodzące z 1205 gabinetów lekarskich w Wielkiej Brytanii, a także dane o wynikach testów na COVID-19 i dane szpitalne oraz rejestry zgonów.

- Jak do tej pory model sprawdza się dobrze - piszą autorzy. Należy przy tym mieć świadomość, że nie służy do wyjaśniania konkretnych przyczyn nasilania się choroby, lecz tylko przewiduje ryzyko pogorszenia się stanu pacjenta.

QCOVID może wspierać nie tylko lekarzy, ale i epidemiologów

Twórcy tego narzędzia uważają, że może służyć także pomocą przy podejmowaniu decyzji związanych ze zdrowiem publicznym i przy planowaniu środków mających przeciwdziałać zagrożeniom w czasie epidemii. Ponadto QCOVID można wykorzystać przy rekrutowaniu ochotników do badań klinicznych i do ustalania, jakie grupy pacjentów powinny zostać w pierwszej kolejności zaszczepione.

- QCOVID ma potencjał, aby stać się narzędziem międzynarodowym - uważają jego twórcy. Potrzebne by były wtedy pewne aktualizacje dostosowujące to narzędzie do lokalnych warunków.

Istnieją także inne modele pomagające przewidywać rozwój COVID-19, takie jak na przykład ISARIC (International Severe Acute Respiratory and emerging Infection Consortium) oraz 4C (Coronavirus Clinical Characterisation Consortium). Takie modele, w tym także QCOVID wymagają regularnego aktualizowania i ostrożności w interpretowaniu danych - podkreślają naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze w komentarzu opublikowanym na łamach "BMJ".

Zobacz wideo Szpitale tymczasowe w każdym województwie. „To niezwykle złożone przedsięwzięcie”

Źródła: MedicalXpress.com, BMJ

Więcej o: