Europa coraz bardziej zmęczona pandemią, rośnie poziom apatii - ostrzega WHO

Ponad 60 procent Europejczyków jest już zmęczonych pandemią. Mniej dbamy o ochronę przed zakażeniem, zapominamy nawet o podstawowych zaleceniach. WHO proponuje rządom sposoby na radzenie sobie z tym zjawiskiem.

Dr Hans Henri Kluge, dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę uważa, że na tym etapie należało oczekiwać, że dojdzie do poważnego kryzysu. Ludzie są już wyczerpani walką z pandemią, którą toczą już oo ponad ośmiu miesięcy.

- Wszyscy ponieśliśmy wysokie koszty, które wyczerpały nas wszystkich, niezależnie od tego gdzie mieszkamy i co robimy. W takich okolicznościach to naturalne, że odczuwamy apatię, zmęczenie i brak motywacji - mówi dr Kluge w rozmowie z BBC.

Świadomi sytuacji eksperci z WHO opracowali dokument, który ma pomóc rządom i osobom zarządzającym służbą zdrowia w uporaniu się z sytuacją.

Zmęczenie pandemią to oczekiwana i naturalna odpowiedź na przedłużający się kryzys zdrowia publicznego - dotkliwość i skala pandemii COVID-19 wymagały wdrożenia środków inwazyjnych o bezprecedensowym wpływie na życie codzienne nas wszystkich, w tym osób, które wirus nie dotknął bezpośrednio

- To zmęczenie manifestuje się jako demotywacja, niechęć do angażowania się w zachowania ochronne i szukania informacji związanych z COVID-19 oraz - u niektórych osób - jako samozadowolenie lub wyobcowanie i poczucie beznadziejności. Pojawia się stopniowo, ewoluuje w czasie i pod wpływem szeregu emocji, doświadczeń i spostrzeżeń, a także środowiska kulturowego, społecznego, strukturalnego i prawnego - czytamy w raporcie WHO.

Zobacz wideo Sośnierz: Trzeba powołać pełnomocnika rządu do walki z epidemią

WHO: Cztery kluczowe strategie dla rządów

Eksperci WHO proponują cztery kluczowe strategie dla rządów w celu utrzymania i ożywienia publicznego poparcia dla zachowań ochronnych w okresie pandemii. Dopóki nie będziemy mieć skutecznej szczepionki i dobrych metod leczenia COVID-19, konieczne jest utrzymanie wsparcia społecznego i zaangażowanie się w ochronę zdrowia całej społeczności.

  • Zrozum ludzi, sprawdzaj, co myślą, regularnie badając opinię publiczną.
  • Pozwól ludziom żyć własnym życiem, ale zmniejsz ryzyko zakażenia. W dłuższej perspektywie szeroko zakrojone ograniczenia mogą nie być możliwe do przyjęcia przez wszystkich. Zrozum, co może być nie do przyjęcia przez społeczeństwo i postaraj się zrównoważyć innymi środkami (ekonomicznymi, społecznymi, psychologicznymi), biorąc pod uwagę ryzyko epidemiologiczne.
  • Angażuj ludzi do wspólnego działania. Znajdź sposoby na wciągnięcie do współpracy osób i społeczności na każdym poziomie. Myśl lokalnie, zwróć się o pomoc i działania do grup społeczeństwa obywatelskiego.
  • Przyjmij do wiadomości trudności, jakich doświadczają ludzie oraz zrozum, jak głęboki wpływ ma pandemia na ich życie. Zajmij się rozwiązywaniem tych problemów.

Ważne jest zachowanie przejrzystości i konsekwencji w wyjaśnianiu przyczyn ograniczeń nakładanych na społeczeństwo. Należy dążyć do możliwie najwyższego poziomu uczciwości w zaleceniach i ograniczeniach.

Źródła: WHOBBC.com

Więcej o: