Ryzyko zachorowania na COVID-19 nie zależy od grupy krwi: najnowsze badania

Trudno dziś jeszcze wyrokować, czy grupa krwi wpływa na naszą podatność na COVID-19, czy też nie. Najnowsze dowody zdają się temu przeczyć. Chociaż pewnych powiązań można się doszukać.

Grupa krwi a podatność na zakażenie

Według aktualnej wiedzy grupa krwi nie determinuje w znaczącym stopniu naszej podatności na COVID-19, ani nie ma wpływu na stopień przebiegu choroby - stwierdzają naukowcy, którzy przeprowadzili kolejne już badania na ten temat. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że osoby z grupą krwi A wydają się być bardziej narażone na zakażenie i powikłania, jednak te wstępne jeszcze wnioski naukowców z Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii (Niemcy) nie potwierdziły się. Kolejne analizy, badające związek grupy krwi z COVID-19, prowadzone już na znacznie większej grupie osób, nie znalazły powiązań pomiędzy grupą krwi A i ciężkim przebiegiem choroby.

W ostatnim czasie ogłoszono wyniki dwóch tego typu analiz. Jedno badanie zrealizowane w Columbia Presbyterian Hospital w Nowym Jorku. Drugie badanie oparto o dane z Massachusetts General Hospital w Bostonie.

Naukowcy z Uniwersytetu Columbia dowodzą, że krew typu A nie wydaje się zwiększać prawdopodobieństwa zakażenia się nowym koronawirusem. Natomiast osoby z grupą krwi 0 wykazują minimalnie mniejszą podatność, ale statystycznie jest ona nieistotna. Badacze przejrzeli dokumentację medyczną 1770 osób, by dojść do wniosku, że grupa krwi ma niewiele wspólnego z koronawirusową infekcją, mimo niewielkich tendencji pokazujących, że chorzy z grupą krwi A rzadziej wymagali podłączenia do respiratorów niż te z grupą krwi B lub AB.

Po raz kolejny eksperci ostrzegli jednak, że "nikt, nawet osoby z grupą krwi 0 nie powinny myśleć, że są chronione przed koronawirusem".

Wnioski z badań w Massachusetts General Hospital sugerują niewielki związek pomiędzy grupą krwi 0 a mniejszą podatnością na zakażenie się nowym koronawirusem. Natomiast, zdaniem autorów badania żadna grupa krwi nie miała wpływu na stopień objawów, w tym na poważne problemy oddechowe, ani nie miała związku ze śmiertelnością.

Podsumowując dotychczasowe naukowe doniesienia eksperci zgodnie mówią, że jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, czy istnieje silny związek pomiędzy grupą krwi a ryzykiem infekcji.

Zobacz wideo Od 6 czerwca można organizować wesela, ale obowiązują pewne obostrzenia

W jaki sposób jednak grupa krwi i COVID-19 wiążą się ze sobą?

Hipotezy naukowców mówią, że grupa krwi może jednak wpływać na sposób, w jaki nasz system immunologiczny radzi sobie z zakażeniem. Organizm osób z grupą krwi 0 wytwarza bowiem nieco inny rodzaj przeciwciał niż ten z grupą krwi A i B. Inny trop to związek grupy krwi z jej podatnością na krzepnięcie.

U niektórych ciężko chorych na COVID-19 lekarze obserwują skrzepy krwi, pojawiające się w naczyniach krwionośnych w płucach, ale także w wielu innych narządach wewnętrznych. To jeden z czynników, który może być przyczyną ciężkiego przebiegu choroby i większej śmiertelności.

Źródła: New York Times, ScienceAlert.comAnnals of Hematology,

Więcej o: