Kluczowe czynniki ryzyka śmierci na COVID-19: rasa, wiek i płeć zostały potwierdzone w największych jak dotąd badaniach

Kolejne badania nad COVID-19 pokazują ten sam wzorzec. Prawdopodobieństwo śmierci wzrasta wraz z wiekiem, a najczęściej umierają starsi mężczyźni należący do mniejszości etnicznych.

Pod auspicjami National Health Service England (jeden z systemów opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii) funkcjonuje platforma OpenSAFELY, dysponująca danymi medycznymi około 40 procent wszystkich pacjentów w Anglii. Zgromadzoną tam imponującą liczbę danych wykorzystano do przeprowadzenie największych, jak do tej pory, badań kohortowych, mających na celu oszacowanie ryzyka zgonu z powodu COVID-19. Badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, a wyniki opublikowało czasopismo "Nature".

Analizy potwierdzają to, co zaobserwowano już w wielu krajach, podstawowe czynniki ryzyka to wiek, płeć, pochodzenie etniczne oraz choroby towarzyszące. Ważna jest tutaj jednak skala. Jak podkreśla jeden z autorów, dr Ben Goldacre z Uniwersytetu Oksfordzkiego, badaniami objęto nie tylko, jak w większości tego typu analiz, osoby hospitalizowane lub zdiagnozowane, ale znaczny odsetek populacji Wielkiej Brytanii.

Spośród 17 178 389 osób, które znalazły się w analizowanej bazie, aż 10 926 zmarło na COVID-19 lub z powodu powikłań powiązanych z koronawirusem.

Wiek i płeć są kluczowe

- Skala związku wieku i płci jest oszałamiająca - piszą autorzy artykułu. Analizy pokazały bowiem, że pacjenci w wieku powyżej 80 lat byli co najmniej 20 razy bardziej narażeni na śmierć w wyniku COVID-19 niż osoby w wieku 50 lat i umierali setki razy częściej niż osoby poniżej 40. roku życia.

Kolejny czynnik ryzyka to płeć. Także tutaj wiadomo, że zakażeni mężczyźni umierają częściej niż będące w tym samym wieku kobiety. Wśród chorób podstawowych niosących ze sobą największe ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 i zgonu jest otyłość, cukrzyca, ciężka astma oraz niedobory odporności.

Rasa i pochodzenie etniczne a COVID-19

Około 11 procent badanych wywodziło się z mniejszościowych grup etnicznych. Statystyki pokazały, że przedstawiciele rasy czarnej oraz osoby wywodzące się z południowej Azji, są bardziej narażone na śmierć z powodu COVID-19, niż osoby o białym kolorze skóry. Nawet gdy uwzględniono dodatkowe czynniki i dokonano odpowiednich korekt statystycznych, zależność pomiędzy pochodzeniem etnicznym a ryzykiem śmierci z powodu zakażenia koronawirusem, nadal się utrzymywała.

W trakcie dyskusji nad wynikami badań eksperci doszli do wniosku, że różnice w śmiertelności, które obserwuje się w przypadku COVID-19, ale także innych poważnych chorób, związane są z tzw. rasizmem strukturalnym, oznaczającym między innymi nierówny dostęp do opieki medycznej w wielu częściach świata, czy też gorszy stan zdrowia w uboższych grupach etnicznych. Prawdopodobieństwo śmierci zwiększa się także wraz z rosnącym ubóstwem - zauważają naukowcy.

Zobacz wideo

Koronawirus w USA uderza silnie w dwie grupy etniczne

- W Stanach Zjednoczonych Latynosi i Afroamerykanie są trzy razy bardziej narażeni na zakażenie koronawirusem oraz prawie dwa razy częściej umierają, niż ludzie biali - czytamy w "New York Timesie". Na 10 000 ludzi, 73 przypadki zakażenia dotyczą osób pochodzenia latynoamerykańskiego, 62 to Afroamerykanie, 23 - ludzie biali.

Wiele z najbardziej narażonych osób pracuje na tzw. pierwszej linii. Ponadto często mieszkają w dużych wielopokoleniowych gospodarstwach domowych, gdzie trudno jest o odpowiedni dystans, istnieją też bariery językowe i kulturowe - pisze gazeta.

Liczba osób zakażonych w USA do dzisiaj tj. 13 lipca, według Uniwersytetu Johna Hopkinsa, wynosi 3,3 mln, zmarło 135 205 osób.

Źródła: Nature.com, The New York Times

Więcej o: