Cukrzyca a koronawirus: stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Prawdopodobieństwa zachorowania na COVID-19 u chorych na cukrzycę nie jest większe niż u osób w populacji ogólnej. Różnica polega na tym, diabetycy mogą COVID-19 przechodzić znacznie ciężej. Na powikłania najbardziej zarażone są osoby z nieuregulowaną cukrzycą i chorobami serca. Jak postępować, jeśli zachorujemy? - Towarzystwo Diabetologiczne publikuje zalecenia.

- Prawdopodobieństwa zachorowania na COVID-19 u chorych na cukrzycę nie jest większe niż u osób w populacji ogólnej - czytamy na stronie Polskiego Towarzystwo Diabetologicznego. W grupie pacjentów z cukrzycą problemem jest nie tyle większe prawdopodobieństwo zakażenia się wirusem, ile prawdopodobieństwo powikłań i gorszych rezultatów leczenia.

Jak wskazują dotychczasowe obserwacje pacjenci z cukrzycą i COVID-19 należeli do grupy najciężej dotkniętych chorobą. Jednak, mimo że chorzy na cukrzycę posiadają ogólnie większe prawdopodobieństwo rozwoju ciężkich powikłań i zgonu, to jednak należy wiedzieć, że jeżeli cukrzyca jest dobrze kontrolowana, to ryzyko rozwoju ciężkiej postaci COVID-19 jest podobne to tego, jakie obserwujemy w populacji ogólnej - czytamy na stronie Towarzystwa. Ryzyko wzrasta w przypadku współistnienia innych chorób, takich jak choroby serca oraz gdy cukrzyca pozostaje nieuregulowana.

Jeżeli chodzi o COVID-19 to nie ma różnic, czy chorujemy na cukrzycę typu 1, czy typu 2. Większe ryzyko powikłań istnieje przede wszystkim u chorych ze źle kontrolowaną chorobą i wahaniami poziomu cukru.

Towarzystwo Diabetologiczne zapewnia także, że nie ma obecnie żadnych informacji od producentów leków na temat kłopotów z dostępem do insuliny oraz innych preparatów potrzebnych diabetykom. W związku z różnymi doniesieniami, pojawiającymi się w mediach na temat stosowania ACE-inhibitorów i sartanów, Towarzystwo stwierdza, że "W świetle dostępnych aktualnie informacji nie ma podstaw do modyfikacji terapii – rezygnacji z leczenia inhibitorem konwertazy lub sartanem".

Środki zapobiegawcze

Aby uniknąć zakażenia koronawirusem powinniśmy stosować się do tych samych zasad profilaktycznych, co reszta społeczeństwa. A zatem często myć ręce, odkażać najczęściej używane przedmioty, zachowywać dystans fizyczny do innych osób i unikać przebywania w miejscach publicznych oraz w większej grupie osób.

Przygotuj plan na wypadek ewentualnego zachorowania

Towarzystwo Diabetologiczne radzi, aby:

 • przygotować wcześniej listę telefonów do lekarzy, zespołu terapeutycznego, apteki i ubezpieczyciela
 • przygotować sobie listę stosowanych leków i dawki
 • przygotować zestaw produktów, zawierających cukry proste (słodzone napoje, miód, dżem, galaretki lub landrynki) na wypadek hipoglikemii
 • przygotować zapas insuliny na tydzień do przodu na wypadek choroby
 • warto zadbać o środki dezynfekujące na bazie alkoholu oraz mydło do odkażania rąk
 • pamiętać o testach paskowych i glukagonie, jeżeli przyjmuje się insulinę
 • przygotować odpowiedni zapas produktów żywnościowych na wypadek konieczności dłuższego pozostawania w domu

W razie pojawienia się takich objawów jak gorączka, suchy kaszel, duszności należy zadzwonić do lekarza.

Zobacz wideo Na Okęciu wylądował samolot z zakupionym w Chinach wyposażeniem ochronnym dla służb medycznych

Zalecenia Towarzystwa Diabetologicznego na wypadek zachorowania:

 • Należ pić dużo płynów. W razie pojawienia się wymiotów, płyny przyjmujemy małymi łyczkami, co 15 minut, żeby uniknąć odwodnienia.
 • W przypadku spadku poziomu cukru (poniżej 70 mg/dl lub zalecanego docelowego przedziału glikemii), należy zjeść 15 gramów łatwo przyswajalnych cukrów prostych, takich jak miód, dżem, galaretka, sok lub słodzony napój typu coca cola i skontrolować poziom cukru za 15 minut, aby upewnić się, czy poziom glikemii wzrasta. Należy też wykonywać dodatkowe oznaczenia poziomu cukru w ciągu dnia i w nocy (zazwyczaj co 2–3 godziny).
 • W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu cukru (powyżej 250 mg/dl) więcej niż w dwóch kolejnych oznaczeniach, należy sprawdzić stężenie ketonów w moczu, aby uniknąć rozwoju CKK.
 • Jeżeli w teście paskowym widać średni lub wysoki poziom ketonów (ewentualnie ślad lub niski poziom ketonów zgodnie ze wskazówkami lekarza), trzeba natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Należy pamiętać, że acetaminofen (Paracetomol) wpływa na wartość glikemii mierzoną przez niektóre urządzenia CGM (Dexcom G5, MedtronicEnlite i Guardian), dlatego radzi się, aby oznaczyć poziom cukru na glukometrze.

I na koniec Polskie Towarzystwo Diabetologiczne przypomina, aby umyć ręce i oczyścić miejsce iniekcji/infuzji oraz nakłucia opuszki palca wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

Źródło: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Więcej o: