Kwarantanna w Polsce. Jak powinna wyglądać izolacja domowa?

Kwarantanna w Polsce została wprowadzona dla kilkanastu tysięcy osób, głównie wracających zza granicy. Z kolei znaczna część społeczeństwa dobrowolnie izoluje się w obawie przed zakażeniem. Kwarantanna to przymusowe, czasowe odosobnienie będące konsekwencją podejrzenia, że osoba może przenosić chorobę zakaźną.

Kwarantanna domowa. Co to takiego?

Kwarantanna domowa to sposób izolacji osoby, która potencjalnie może zakażać innych ludzi chorobą zakaźną. Ze względu na brak objawów lub ich słabe nasilenie, które nie wymaga intensywnego leczenia czy przebywania w szpitalu, osoba taka może pozostać w domu, gdzie oczekuje na rozwinięcie objawów lub ich całkowite ustanie. Kwarantanna domowa, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się w domu lub w wyznaczonym miejscu. Oznacza to, że osoba nią objęta powinna bezwzględnie pozostać przez okres minimum 14 dni w jednym miejscu. Nie może ona wychodzić na zakupy, na spacer czy w jakimkolwiek innym celu. Zaopatrzenie i potrzebne do życia produkty osobie objętej kwarantanną powinni dostarczyć bliscy lub krewni, a w przypadku ich braku należy zgłosić taką sytuację do ośrodka pomocy społecznej. Wówczas pracownicy społeczni obejmą opieką taką osobę i dostarczą jej wszelkie niezbędne produkty. W tym trudnym czasie opiekę nad osobami starszymi, niesamodzielnymi czy objętymi kwarantanną obejmują także wolontariusze, którzy dbają o zaopatrzenie ich w niezbędne produkty, ale też oferują rozmowę telefoniczną i wszelkie formy pomocy osobom w potrzebie. Takie oddolne inicjatywy podejmują zarówno osoby prywatne jak i skierowani do pomocy harcerze czy wojska obrony terytorialnej. 

Na czym polega kwarantanna?

Kwarantanna w Polsce jest zjawiskiem, które zostało ujęte w ramy prawne. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, określa kwarantannę jako:

odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239). Według tej ustawy o kwarantannie możemy mówić w przypadku osób zdrowych. W przypadku osób chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych o chorobę zakaźną odosobnienie to nazywane jest izolacją.

Jak wygląda kwarantanna?

Osoba, która jest skierowana do odbywania kwarantanny domowej powinna przebywać w jednym miejscu przez okres co najmniej 14 dni. W tym czasie nie powinna kontaktować się z innymi ludźmi i wychodzić z miejsca odbywania kwarantanny. Osoba objęta kwarantanną powinna stale monitorować stan swojego zdrowia. Monitorowanie to może np. polegać na wykonywaniu pomiaru temperatury ciała. W przypadku, kiedy dochodzi do wystąpienia lub nasilenia objawów choroby, wówczas powinna skontaktować się z inspekcją sanitarną, skąd otrzyma kolejne zalecenia. W przypadku, kiedy w okresie kwarantanny nie pojawią się żadne objawy, wtedy można uznać, że osoba jest zdrowa i może wrócić do normalnego trybu życia. Powinna to jednak zrobić po uprzednim kontakcie i w zgodzie z zaleceniami służb sanitarnych. 

Kwarantanna w domu

Kwarantanna w domu została wprowadzona w związku z szerzącą się na świecie pandemią koronawirusa. Władze w Polsce zdecydowały o umieszczeniu w kwarantannie domowej osób:

  • wracających z zagranicy
  • mających kontakt z potwierdzonym przypadkiem
  • zarażonych wirusem SARS-CoV-2 i łagodnie przechodzących chorobę COVID-19.

Osoby takie zobowiązane są do pozostania w miejscu, które zadeklarują w formularzu przez okres minimum 14 dni. Jeżeli dana osoba nie może lub nie chce odbywać kwarantanny w miejscu zamieszkania, wówczas może udać się do miejsca zbiorowej kwarantanny, które w każdym województwie wskazuje wojewoda. W czasie kwarantanny domowej osoby nią objęte są kontrolowane przez służby sanitarne i policję. Od kilku dni istnieje także możliwość kontaktowania się ze służbami za pomocą aplikacji mobilnej "Kwarantanna domowa" stworzonej przez instytucje odpowiedzialne za proces cyfryzacji na potrzeby monitorowania osób pozostających w izolacji. Za pomocą aplikacji służby weryfikują, czy osoba znajduje się w miejscu kwarantanny, ale także mogą zostać poinformowane o potrzebie zrobienia zakupów spożywczych, leków czy innych spraw, które pojawią się w trakcie odbywania kwarantanny. 

Kwarantanna- zasady

Zasady kwarantanny domowej szczegółowo opisuje WHO. Najważniejsze punkty dotyczą między innymi tego, że osoby odbywające kwarantannę w domu powinny maksymalnie ograniczyć kontakt z innymi osobami, także członkami rodziny. Powinny same przebywać w sypialni i w miarę możliwości korzystać z osobnej łazienki, a jeśli nie ma takiej możliwości to po każdym skorzystaniu dezynfekować ją. Zdrowi domownicy nie powinni mieć kontaktu z ubraniami czy pościelą osoby objętej kwarantanną. Powinna ona także korzystać z osobnych sztućców i naczyń. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad kwarantanny można odnaleźć na stronach GIS i MZ. 

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby objętę kwarantanną?

Osoby objęte kwarantanną w pierwszej kolejności powinny kierować się do ośrodka pomocy społecznej funkcjonującej w danej miejscowości. Lista ośrodków z podziałem na województwa znajduje się na TUTAJ. Dodatkowo władze zapewniają, że osoby starsze, samotne lub niepełnosprawne, które nie są w stanie zapewnić sobie produktów spożywczych, powinny kontaktować się z władzami swojej gminy. Posiłki oraz zakupy żywnościowe będą dostarczone przez osoby wyznaczone w gminie. Mogą to być to wolontariusze organizacji pozarządowych lub funkcjonariusze Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji lub Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszystkie problemy można też zgłaszać policjantom, którzy kontrolują przestrzeganie zasad kwarantanny. 

Więcej o: