Seksuolog - gdy pojawiają się problemy w życiu intymnym. Kiedy wybrać lekarza, a kiedy innego terapeutę?

Nie musi być lekarzem, chociaż seksuologia jest oficjalną specjalnością lekarską od 1983 roku. Wybierając zatem seksuologa, któremu przecież niejednokrotnie powierzamy swoje intymne tajemnice, warto wiedzieć, jakie ma wykształcenie i związane z tym uprawnienia.

Lekarz seksuolog musi mieć wykształcenie medyczne, uzyskać specjalizację z psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, ginekologii i położnictwa lub interny, a dopiero potem zrobić dodatkową specjalizację szczegółową z seksuologii. Jest uprawniony do badania fizykalnego, zlecania badań laboratoryjnych i wystawiania recept. Jeśli jest przy okazji psychoterapeutą (czyli osobą mającą wykształcenie podyplomowe w tym kierunku i legitymującą się certyfikatem) może także prowadzić psychoterapię. Psycholog seksuolog musi mieć ukończone magisterskie studia psychologiczne studia oraz podyplomowe z seksuologii. Do posługiwania się tytułem seksuologa konieczne jest jeszcze uzyskanie certyfikatu seksuologa klinicznego. Psycholog z wykształceniem seksuologicznym jest uprawniony do poradnictwa psychologicznego w tym zakresie. Jeśli jest psychoterapeutą to także do psychoterapii. Nie może jednak wystawiać recept, ani przeprowadzać badań fizykalnych. Seksuolodzy zajmują się rozwojem seksualnym człowieka, zaburzeniami życia seksualnego, ich przyczynami i sposobami leczenia. Badają wpływ życia płciowego na wszelkie relacje międzyludzkie, zwłaszcza funkcjonowanie w rodzinie, a także zdrowie fizyczne i psychiczne. Nowoczesne podejście do leczenia zaburzeń seksualnych bazuje na ścisłym rozgraniczeniu normy i patologii seksualnej oraz położeniu nacisku na zasadniczą rolę, jaką odgrywa pojęcie układu partnerskiego (wzajemna akceptacja to podstawowy wyznacznik norm).

Czego spodziewać się w gabinecie seksuologa?

Urolog, dentysta, flebolog i inni, czyli ABC specjalności lekarskich

Dołącz do nas na Facebooku!

Zobacz wideo
Więcej o: