Anestezjolog - podczas zabiegów operacyjnych co najmniej tak samo ważny jak chirurg

Tego specjalistę kojarzymy przede wszystkim ze znieczuleniem ogólnym, popularnie zwanym narkozą. Tymczasem jego rola jest znacznie szersza.

Niejednokrotnie anonimowy bohater na bloku operacyjnym. To od anestezjologa w znacznym stopniu zależy, czy pacjent przeżyje trudny zabieg, tymczasem niewielu chorych zdaje sobie z tego w pełni sprawę. Do obowiązków anestezjologa należy przede wszystkim pozachirurgiczna kwalifikacja do operacji (ocena ryzyka zabiegu), wybór najlepszego sposobu znieczulenia i nadzór w czasie zabiegu. Polega on przede wszystkim na monitorowaniu parametrów życiowych i pilnowaniu, by chory nie wybudził się w trakcie, a także podawaniu leków podtrzymujących wszystkie funkcje organizmu w stanie nie zagrażającym zdrowiu i życiu. Anestezjolog wybudza po zabiegu pacjentów wymagających znieczulenia ogólnego i kontroluje ich stan na oddziale pooperacyjnym. Zajmuje się leczeniem bólu i zapobiega powikłaniom pojawiającym się czasem w okresie pooperacyjnym: wymiotom, depresji oddechowej, etc. Ze względu na ogromne doświadczenie anestezjologów w pracy z pacjentami nieprzytomnymi to głównie oni pracują w oddziałach intensywnej terapii, należą do szpitalnych zespołów reanimacyjnych, konsultują pacjentów w stanie zagrożenia życia i utraty przytomności. Pracują w poradniach bólu. Dzisiaj część ich obowiązków przejmują lekarze medycyny ratunkowej (np. resuscytację chorych) i specjaliści intensywnej terapii (funkcjonującej już jako osobna dziedzina).

Foniatra, onkolog, laryngolog i inni, czyli ABC specjalności lekarskich

Dołącz do nas na Facebooku!

Zobacz wideo
Więcej o: