Otarcia okolic intymnych - to si zdarza. Jak pozby si kopotliwych dolegliwoci?

Takie problemy spotykaj partnerw w kadym wieku. Przyczyn moe by zbyt skpe nawilenie okolic intymnych, za krtki wstp do zblienia, zmiany hormonalne. Wane, by drobne, niegrone otarcie nie stao si rdem powaniejszej infekcji i przykrych, przewlekych dolegliwoci.

Wystarczy naprawd niewielkie otarcie okolic intymnych, by zaczy si powane kopoty. To nie palec czy pita. Plastra nie nakleisz, nie unikniesz kolejnych podranie. Trudno nawet dokadnie obejrze obraenia. Przez jaki czas nierealne jest czerpanie radoci z seksu, bo nawet ladowe otarcie moe doprowadzi do powstania rany, ktra staje si rdem nasilonych dolegliwoci jak pieczenie, bl, zaczerwienie itp. To niezwykle unerwione okolice, dziki czemu moemy odczuwa sporo przyjemnoci, ale te znaczny dyskomfort.

Lepiej zapobiega

Nie bdziemy nikogo namawia do nadmiernej ostronoci i kontroli, bo w czasie zblie intymnych wana jest przecie spontaniczno. Nie oznacza to jednak, e nie naley si do nich odpowiednio przygotowa.

Zdrowy naskrek okolic intymnych i prawidowa flora bakteryjna to poowa sukcesu. Istotna jest waciwa higiena, a w przypadku skonnoci do infekcji intymnych czy w stanach ich zwikszonego ryzyka (np. po antybiotykoterapii, w ciy), wskazane jest, by kobieta przyjmowaa probiotyki - take specjalne, stabilizujce flor bakteryjn pochwy.

Pomylcie o odpowiednim wspomaganiu, czyli lubrykantach. Nie zastpi ich zwyke olejki czy ele do ciaa - specjalne substancje nawilajce maj waciwe pH, przyjazne okolicom intymnym. Dobra wiadomo jest taka, e bezpieczne preparaty take mog poprawia jako seksu i zwiksza doznania erotyczne. Kluczowa jest jednak wzajemna gotowo do zblienia. Nie spieszcie si - to znakomita strategia zapobiegania otarciom.

Trzeba pamita, e nigdy nie moemy mie cakowitej pewnoci uniknicia ewentualnych drobnych urazw. Wraz ze wzrostem podniecenia seksualnego, ronie nasza odporno na bl i do drobnych zranie moe doj take wtedy, gdy oboje jestecie w peni otwarci na doznania. Zadrapania, otarcia i inne drobne ranki to czsto skutek udanej zabawy.

Dyskretna, szybka pomoc

Jeli jednak chcecie zachowa wycznie mie wspomnienia, ewentualne niechciane lady po seksie trzeba odpowiednio zabezpieczy. Jeli co boli, swdzi czy piecze, samo umycie ciaa moe nie wystarczy. W okolicy pochwy i penisa panuje do wysoka temperatura i spora wilgotno – rodowisko idealne do rozwoju bakterii czy grzybw chorobotwrczych. Nawet naturalna, przewiewna bielizna moe dodatkowo podrania, gdy ju powstao zranienie. Trudno po upojnym wieczorze posmarowa si jak maci, elem czy zaoy globulk dopochwow. Szczeglnie, gdy potrzebujemy raczej dziaania profilaktycznego.

Nasz cel to zabezpieczy miejsce otarcia czy ranki przed infekcj typow dla okolic intymnych. Uyjmy wic produktw, ktre maj w swoim skadzie substancje o waciwociach antybakteryjnych, ale take przeciwgrzybiczych. Tak bezpieczn substancj jest oktenidyna zawarta w kremie octenicare, ktry dodatkowo zregeneruje naskrek. Jeli otarcia i ranka s wewntrz pochwy, to zdecydowanie zastosuj octenisept, lek odkaajcy. Naley go uy take wtedy, gdy masz ju rank o cechach zakaenia, czyli pojawi si bl, zaczerwienienie.

Octenisept to preparat, ktry wikszo z nas ma w domowej apteczce, bo sprawdza si przy niemal kadym rodzaju drobnych ran. Moe by stosowany nawet do odkaania ppka noworodka, poniewa przyspiesza proces gojenia. Nie zaburza on naturalnej flory bakteryjnej, dlatego doroli mog go bez obaw uywa take w okolicach intymnych.

Dlaczego to takie wane?

Kady, kto kiedykolwiek cierpia z powodu ranek czy wypryskw w okolicach intymnych, wie, jakie to wane, by opanowa szybko sytuacj. Jeli dojdzie ju do rozwoju powaniejszej infekcji, zwaszcza u kobiet mog pojawi si grone powikania, w tym zapalenie przydatkw czy szyjki macicy, a nawet zaburze podnoci czy problemw z donoszeniem ciy. U mczyzn stan zapalny moe by szczeglnie nieprzyjemny, gdy rozwinie si pod napletkiem czy zaatakuje cewk moczow. Zreszt, nawet agodnie przebiegajcy stan zapalny moe by rdem gronych zakae u partnerki, dlatego panowie take powinni ekspresowo i skutecznie rozwizywa takie palce problemy.

***

octenisept® 100 g pynu zawiera substancje czynne: Octenidinum dihydrochloridum (Oktenidyny dichlorowodorek) 0,10 g, Phenoxyethanolum (Fenoksyetanol) 2,00 g.

Wskazania do stosowania: octenisept® jest wskazany do: odkaania i wspomagajcego leczenia maych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skry przed zabiegami niechirurgicznymi; wspomagajcego postpowania antyseptycznego w obrbie zamknitych powok skrnych po zabiegach – np. szww pozabiegowych; wielokrotnego, krtkotrwaego leczenia antyseptycznego w obrbie bon luzowych i ssiadujcych tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrbie narzdw pciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i odzi prcia, a take przed cewnikowaniem pcherza moczowego; w pediatrii (m.in. do pielgnacji kikuta ppowinowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podranienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagajcego leczenia antyseptycznego grzybicy midzypalcowej; w obrbie narzdw rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a take w obrbie odzi prcia mczyzny. octenisept® jest przeznaczony do stosowania u dorosych i dzieci w kadym wieku.

Przeciwwskazania: Nadwraliwo na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na ktrkolwiek z substancji pomocniczych. Nie naley stosowa produktu leczniczego octenisept® do pukania jamy brzusznej. Oktenidyny dichlorowodorek jest bardziej toksyczny przy stosowaniu doylnym ni doustnym, dlatego naley unika przedostawania si produktu leczniczego w wikszych ilociach do krwiobiegu, np. na skutek pomykowej iniekcji. Z uwagi na to, e oktenidyny dichlorowodorek w produkcie leczniczym octenisept® wystpuje tylko w iloci 0,1%, zagroenie t substancj jest mao prawdopodobne.

Podmiot odpowiedzialny posiadajcy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Schülke & Mayr GmbH, Robert Koch Strasse 2, 22851 Norderstedt, Niemcy.