Zagrożenia PEM: jak ochronić plemniki?

Rozwój współczesnego społeczeństwa w dużej mierze opiera się na doskonaleniu znanych nam już technologii oraz wprowadzaniu kolejnych nowinek technicznych, których głównym przeznaczeniem jest zwiększenie jakości życia na całym świecie. Mowa przede wszystkim o szybszym przepływie informacji oraz zautomatyzowaniu procesów. Nieodłącznym elementem nowoczesnych technologii jest sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne, którego natężenie z każdym kolejnym rokiem wzrasta. Coraz częściej dostrzega się w elektrosmogu realnego zagrożenia dla naszego zdrowia, w tym również płodności.

PEM: gdzie szukać jego źródeł?

Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) powszechnie występuje w otaczającej nas przyrodzie. Kosmos, Ziemia, Słońce, a nawet wyładowania atmosferyczne są jego naturalnymi źródłami, które nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia. Inaczej sprawa wygląda w przypadku sztucznego PEM, którego źródłami są instalacje czy urządzenia elektryczne, czyli elementy, które towarzyszą nam w codziennym życiu. Choć uważa się, że nowoczesne sprzęty emitują niegroźną dla człowieka dawkę fal elektromagnetycznych, to z każdym kolejnym przełomem technologicznym przybliżamy się do niebezpiecznej granicy tolerancji.

Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na zdrowie

Wysokość natężenia sztucznych fal elektromagnetycznych jest ściśle powiązana z prawidłowym przebiegiem wielu procesów zachodzących w ludzkim organizmie. Impulsy elektryczne pośredniczące w przekazywaniu sygnałów między komórkami są kluczowe dla optymalnego zachodzenia reakcji biochemicznych, a ekspozycja na PEM nie pomaga w zachowaniu odpowiedniej wewnętrznej równowagi organizmu na poziomie komórkowym. Efektem tego zjawiska mogą być zaburzenia snu, koncentracji, zmęczenie czy migreny. Na tym jednak czarna lista efektów ubocznych sztucznego promieniowania elektromagnetycznego się nie kończy.

Zagrożenie PEM dla plemników

Coraz częściej mówi się o szkodliwym wpływie elektrosmogu w kontekście zaburzeń płodności u mężczyzn. Promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektroniczne powszechnego użytku jak smartfony, komputery, telewizory, małe AGD, czy wpływ pól elektrycznych i magnetycznych emitowanych przez kable, przedłużacze elektryczne pozostaje nie bez wpływu na jakość męskiego nasienia.

 Pod tym kątem prowadzone są kolejne badania i eksperymenty naukowe, również na terenie naszego kraju. Zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opublikowali wyniki eksperymentu badającego wpływ czasowy ekspozycji plemników na PEM. Rezultaty okazały się co najmniej niepokojące – plemniki pod wpływem PEM po 30 minutach ekspozycji wykazywały się mniejszą szybkością ruchu postępowego oraz zwiększeniem częstotliwości bocznych odchyleń główki, co może być przyczyną występowania bezpłodności u mężczyzn.

Ochrona plemników dzięki technologii ADR

Rzeczą oczywistą jest, że nie posiadamy takiej mocy sprawczej, by całkowicie uwolnić się od sztucznego promieniowania elektromagnetycznego, które może wyraźnie zmniejszać szansę na ojcostwo. Można jednak skutecznie ograniczyć jego szkodliwe skutki i to nie tylko dzięki ograniczeniu ilości używanych urządzeń elektrycznych czy zmianie sieci bezprzewodowych na tradycyjne.

Naukowcy z poznańskich placówek przeprowadzając eksperyment na plemnikach jednocześnie poddali ocenie efektywność ekranów dielektrycznych ADR TEX opatentowanych przez dr inż. Stanisława Wosińskiego. Jak wynika z treści publikacji, ekrany wyposażone w Technologię ADR skorygowały niekorzystny wpływ 30 minutowej ekspozycji PEM na szybkość plemników. Ekran o nazwie ADR TEX jest tkaniną produkowaną z nowoczesnych materiałów kompozytowych zdolnych do ekranowania pola elektromagnetycznego jak i ekranowania pola elektrycznego. Swoje ponadprzeciętne właściwości ekranowania zawdzięcza przez dużą stratność dielektryczną kompozytu, co jest jedynym takim rozwiązaniem na świecie. Należy nadmienić, że tkanina wykorzystująca Technologię ADR nie wymaga uziemienia. Więcej informacji na temat przeprowadzonych badań wraz z linkami do publikacji znajduje się na stronie: https://www.adr.com.pl/adr-tex/