Niezastąpiony lek, którego nie wyprodukuje żadne laboratorium, czyli o krwi oraz o Czerwonej Nitce w Kielcach

O krwi można powiedzieć wiele. Jest to cudowny lek, który codziennie ratuje życie milionom osób na całym świecie. Doskonale znamy skład krwi, a jednak nadal nie umiemy jej wyprodukować. Czy na pewno wiesz, dlaczego krew jest tak ważna?

Nie ma sztucznej krwi i nic nie wskazuje na to, że zostanie szybko wynaleziona, chociaż od lat pracują nad nią naukowcy na całym świecie. Przy znacznej utracie krwi, choćby w wyniku wypadku komunikacyjnego czy poważnego zabiegu operacyjnego, człowieka może ocalić tylko drugi człowiek. Dlatego osoby oddające krew są filarem krwiodawstwa oraz pełnią tak ważną rolę w krwiolecznictwie. Każdego dnia dawcy ofiarując cząstkę siebie ratują zdrowie i życie tysiącom osób wymagającym leczenia krwią i jej składnikami.

Funkcje krwi

Bez krwi nie ma życia. Jej znaczna utrata wymaga więc szybkiego uzupełnienia. Krew spełnia wiele niezwykle istotnych zadań w organizmie. To dzięki niej m.in. życiodajny tlen i glukoza trafiają do każdej komórki naszego ciała. Krew sprawia, że pozbywamy się dwutlenku węgla, będącego produktem ubocznym przemiany materii. Białe krwinki (leukocyty) pełnią funkcje obronne, chroniąc organizm przed różnymi mikroorganizmami, natomiast płytki krwi (trombocyty) biorą udział w procesie krzepnięcia krwi i gojenia ran. Człowiek osłabiony chorobą czy po urazie, bez odpowiedniej ilości krwi, nie ma szans walczyć o przetrwanie nawet w najlepszych lekarskich rękach.

Krew to nie tylko źródło życia, ale także informacji o twoim zdrowiu. Jej niewielka próbka pozwala nie tylko ocenić jakość samej krwi, ale przede wszystkim sprawdzić funkcjonowanie wielu narządów. Przykładowo: badanie poziomu cholesterolu umożliwia wczesne rozpoznanie miażdżycy. Kontrola hormonów pomaga ocenić pracę tarczycy, przysadki, trzustki czy odkryć przyczynę niepłodności. Badając krew możesz dowiedzieć się o chorobie wątroby, infekcji wirusowej czy bakteryjnej... Szybko, prosto, nieraz we wczesnym stadium choroby.

Podzielisz się?

Krew ofiarować może tylko osoba zdrowa. Jest to kluczowe wymaganie ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dawcy krwi, jak i biorcy. Warto podkreślić, że stan zdrowia krwiodawcy jest monitorowany. W przypadku, kiedy zaistnieje konieczność diagnostyki, lekarz powiadomi o tym osobę oddającą krew i zaleci dalsze postępowanie.

Jednorazowo pobiera się najczęściej ok. 450 ml, czyli ilość niemal nieodczuwalną dla organizmu. W ciągu roku kobiety mogą oddawać krew metodą konwencjonalną nie częściej niż cztery razy (450 ml), a mężczyźni – maksymalnie sześć (450 ml), z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Regeneracja organizmu krwiodawcy następuje bardzo szybko. Jeśli jednak decydujesz się na szlachetny gest, jakim jest oddanie krwi, dbaj także o siebie.

Pamiętaj, by przed pobraniem wypić więcej niż zwykle płynów (woda, soki) i zjeść lekkostrawne śniadanie. To na pewno dobrze wpłynie na twoje samopoczucie podczas oddawania krwi.

Oczywiście, nie każdy może oddawać krew. Jest sporo stałych i czasowych przeciwwskazań do oddawania krwi. Do stałych należą między innymi poważne choroby serca, przewlekłe choroby naczyń obwodowych, żółtaczka, łuszczyca, cukrzyca, nowotwory złośliwe, a także przynależność do grup szczególnie narażonych na zakażenie chorobami, które mogą być przenoszone na drodze krwi. Czasowo nie pobiera się krwi od osób z niedowagą, niedokrwistością, po operacjach, pobycie w w krajach tropikalnych, w zakładzie karnym, czy po wykonaniu tatuażu, a nawet po przeziębieniu. Czas ograniczenia jest różny, a wszelkich szczegółowych informacji udzielają lekarze w Centrach Krwiodawstwa.

Sporo korzyści

Świadomość możliwości uratowania komuś życia jest z pewnością jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa. Ofiarując cząstkę siebie dawcy ratują zdrowie i życie tysiącom osób wymagających leczenia krwią i jej składnikami.
Warto także pamiętać, że za oddanie krwi i jej składników krwiodawcy przysługują uprawnienia, np. mają możliwość otrzymania czasu wolnego na donację, posiłku regeneracyjnego czy uzyskania kopii wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Natomiast krwiodawca posiadający tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w tym do leczenia sanatoryjnego) oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Na wizytę u lekarza specjalisty nie powinien oczekiwać dłużej niż siedem dni roboczych.

Warszawa, Szczecin, teraz Kielce

Każdego dnia ktoś potrzebuje krwi. Szczególnie duże zapotrzebowanie na nią jest w okresie wakacyjnym. Nawet najwytrwalsi honorowi krwiodawcy, regularnie niosący pomoc, też wyjeżdżają na urlopy. Tymczasem: wypadków na drogach często jest więcej. Późna wiosna oraz okres wakacyjny to szczególnie dobry czas, by przypominać o znaczeniu daru życia, jakim jest krew. Dlatego pamiętajmy o tym, że krew jest potrzebna każdego dnia i wypoczywając na wakacjach odwiedzajmy także centra krwiodawstwa, aby ofiarować bezcenny lek ratujący zdrowie i życie ludzi.

Krwiodawstwo to misja niesienia bezinteresownej pomocy. Krew jest najcenniejszym darem, a krwiodawcy to wyjątkowi i szlachetni ludzie. To dzięki ich zaangażowaniu jesteśmy w stanie ocalić ludzkie życie – podkreśla Beata Rozbicka, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

Ogólnopolska kampania promująca honorowe krwiodawstwo „Twoja krew, moje życie”, realizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 – 2020” przez Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jednym z jej elementów jest trzecia edycja ogólnopolskiego eventu promującego honorowe krwiodawstwo pn. „Trasa Czerwonej Nitki”. To piknik rodzinny, który tym razem odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. W poprzednich latach „Trasa Czerwonej Nitki” gościła w Szczecinie i Warszawie.

W Kielcach krew będzie pobierana w specjalnych mobilnych punktach pobierania krwi. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w licznych atrakcjach. Jedną z nich będzie koncert Anity Lipnickiej. Najmłodsi będą mogli pobawić się na dmuchańcach, zobaczyć szczudlarzy i występy mimów. Dla dorosłych przygotowano atrakcje w strefie bezpieczeństwa, a wśród nich: crash test w wirtualnej rzeczywistości oraz alkogogle. Wstęp na event jest bezpłatny.

Więcej o: