Słyszę gorzej niż kilka lat temu. Jeszcze nikt tego nie dostrzega, ale nie słyszę tykania zegara, muszę głośniej nastawiać radio czy telewizor. Czy można to wyleczyć?

Zależy od wieku i przyczyny. W przypadku starszych osób niedosłuch bywa, niestety, częścią procesu starzenia się.

Słyszę gorzej niż kilka lat temu. Jeszcze nikt tego nie dostrzega, ale nie słyszę tykania zegara, muszę głośniej nastawiać radio czy telewizor. Czy można to wyleczyć?

Zależy od wieku i przyczyny. W przypadku starszych osób niedosłuch bywa, niestety, częścią procesu starzenia się.

Proces ten jest związany z powolnym uszkadzaniem narządu słuchu, głównie nerwu słuchowego. Jest to zmiana nieodwracalna. Należy oczekiwać powolnego pogarszania się słuchu bez względu na rodzaj stosowanego "leczenia". Piszę leczenia w cudzysłowie, bo żadna metoda leczenia farmakologicznego w tym przypadku nie jest skuteczna. Jedynym wyjściem dla skutecznego polepszenia niedosłuchu starczego jest aparat słuchowy.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidulnej porady lekarskiej.

Więcej o: