Dlaczego jednorazowy zastrzyk może być powodem zakażenia wirusem wzw B?

Nie może, jeżeli prawidłowo wykonuje się iniekcję.

Dlaczego jednorazowy zastrzyk może być powodem zakażenia wirusem wzw B?

Nie może, jeżeli prawidłowo wykonuje się iniekcję.

Do zakażenia wirusem wzw B przy zastrzykach sprzętem jednorazowym może dojść jedynie wskutek przeoczenia czy pomyłki, np. podczas nieprawidłowego odkażenia skóry przed podaniem leku, przez przeniesienie wirusa z błony śluzowej jednego pacjenta na skórę innego za pośrednictwem rąk podającego (nie umyte ręce w wyniku pośpiechu często wymuszonego sytuacją, brak jednorazowych rękawiczek) lub w wyniku pomyłki powodującej, że podano dwóm różnym pacjentom lek z jednej strzykawki, np. gdy odkłada się strzykawkę celem ewentualnego dostrzyknięcia leku, a potem podaje innemu pacjentowi.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidulnej porady lekarskiej.

Więcej o: