Czy każdy pacjent planujący operację musi się zaszczepić przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby, czyli wzw typu B?

Nie musi. Biorąc jednak pod uwagę korzyści, decyzja o zaszczepieniu jest decyzją rozsądną.

Czy każdy pacjent planujący operację musi się zaszczepić przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby, czyli wzw typu B?

Nie musi. Biorąc jednak pod uwagę korzyści, decyzja o zaszczepieniu jest decyzją rozsądną.

Przeprowadzenie zabiegu operacyjnego nie może być uzależnione od zaszczepienia się przeciwko żółtaczce. Obowiązek szczepienia dotyczy jedynie wszystkich noworodków i został wprowadzony w Polsce cztery lata temu, kiedy to do kalendarza obowiązkowych szczepień wprowadzono szczepienia szczepionką Engerix. W stosunku do starszych dzieci i dorosłych wykorzystuje się każdą możliwość zaszczepienia. Do takich należą planowe zabiegi operacyjne.

Jednym z istotnych czynników powodujących "wymuszanie" szczepień na pacjentach przez szpitale jest lęk przed dochodzeniem roszczeń przez pacjentów, którzy zostali zakażeni wirusem hepatitis B w placówce służby zdrowia. Zabieg bez szczepienia pacjenci mogą uzyskać, rezygnując pisemnie z dochodzenia roszczeń przeciwko placówce służby zdrowia w przypadku zakażenia wirusem. Jeśli pacjent nie zgadza się na takie oświadczenie, musi się liczyć z odmową planowego zabiegu. Obowiązek wykonania zabiegu operacyjnego występuje jedynie w stanach ostrych i zagrażających życiu.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidulnej porady lekarskiej.

Więcej o: