Jakie badania powinien zlecić lekarz, by wykluczyć lub potwierdzić chorobę wieńcową?

Odpowiada dr med. Jerzy Rekosz, ordynator oddziału kardiologicznego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

Jakie badania powinien zlecić lekarz, by wykluczyć lub potwierdzić chorobę wieńcową?

Odpowiada dr med. Jerzy Rekosz, ordynator oddziału kardiologicznego,

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

Pierwszym elementem diagnozy jest wypytanie chorego, czy ma bóle wieńcowe, czy nie. Jeżeli chory ma typowe bóle, to właściwie diagnostyka wstępna jest zakończona, można przystąpić do leczenia.

Jeśli mamy wątpliwości to, aby zbliżyć się do diagnozy, powinniśmy przede wszystkim przeprowadzić wywiad z pacjentem na obecność czynników ryzyka, takich jak choroba serca w rodzinie. Potem sprawdzić poziom cholesterolu, jego frakcji, poziom glukozy, ciśnienia (nie można tu się opierać na jednym pomiarze). Najlepszą metodą na stwierdzenie nadciśnienia jest całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego. Im więcej chory ma czynników ryzyka, tym większe zagrożenie chorobą.

Drugą grupę chorych stanowią pacjenci, u których mamy wątpliwości, czy mają czynniki ryzyka, a charakter dolegliwości bólowych też budzi pewne wątpliwości. Wtedy przybliży nas do rozpoznania test wysiłkowy albo modyfikacja testu wysiłkowego, czyli EKG z podaniem leku zmuszającego serce do coraz większej pracy, tak jakby chory znajdował się na bieżni. Od razu na monitorze obserwujemy to, co się dzieje w sercu. Wartość tego testu jest większa niż wartość tradycyjnego testu wysiłkowego.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej.

Więcej o: