Córka w wieku czterech lat spadła z roweru i straciła przytomność. Czy właśnie dlatego ma teraz trudności w nauce czytania i pisania?

Odpowiada mgr Barbara Mańczak, pedagog terapeuta z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szczecinie, przewodnicząca szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Córka w wieku czterech lat spadła z roweru i straciła przytomność. Czy właśnie dlatego ma teraz trudności w nauce czytania i pisania?

Odpowiada mgr Barbara Mańczak, pedagog terapeuta z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szczecinie, przewodnicząca szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Istnieją dwa typy dysleksji: utrata opanowanej już umiejętności czytania i pisania oraz trudności z nauczeniem się tej sztuki, czyli tzw. dysleksja rozwojowa, która dotyczy dzieci w wieku szkolnym. Ten pierwszy typ dysleksji może być skutkiem np. urazu głowy, zatrucia itp. Dziewczynka, kiedy doznała urazu, nie umiała jeszcze czytać i pisać, trudno więc rozstrzygnąć, czy jej obecne kłopoty z nauką to dysleksja rozwojowa czy powstała po wypadku. Niezależnie od przyczyn problemów z nauką czytania (o ile rzeczywiście mają one charakter zaburzeń dyslektycznych) terapia dziecka będzie podobna. Nie rozróżniamy metod terapeutycznych ze względu na przyczyny dysleksji, lecz konkretne trudności dziecka.

Więcej o: