Obrzezanie kobiet (klitoridektomia) - co to jest i na czym polega?

Obrzezanie dziewczynek, czyli klitoridektomia, to praktyka, która nie ma uzasadnienia medycznego. Obrzezanie okalecza kobietę na całe życie, powodując szkody fizyczne i psychiczne. Wykonywanie obrzezania tłumaczy się często względami religijnymi czy społecznymi.

Klitoridektomia - obrzezanie kobiet. Co to jest?

Klitoridektomia to fachowa nazwa obrzezania kobiet. Nazywa się ją czasem również wyrzezaniem, ponieważ ingerencja jest naprawdę znaczna i polega albo na częściowym, albo też na całkowitym usunięciu łechtaczki (łac. clitoris - stąd nazwa całego zabiegu), a czasem również i warg sromowych mniejszych. Jest to zabieg okaleczający kobietę, która nie może odtąd czerpać przyjemności ze zbliżenia. Warto dodać, że praktyka ta jest zwykle wykonywana w niesterylnych warunkach, co skutkuje często pojawieniem się infekcji, a nawet w efekcie śmiercią dziewczynki. 

Zabieg ten praktykowany jest niestety powszechnie w pewnych miejscach na świecie - głównie w takich krajach jak Egipt, Jemen, wśród irackich Kurdów oraz u dużej części ludów afrykańskich. Wśród wielu grup zwyczaj obrzezania dziewczynek nie ma nic wspólnego z religią, lecz jest po prostu akceptowany kulturowo - niestety dzieje się to wciąż na zbyt wielu obszarach. Prócz Afryki, praktyka taka odbywa się również w Azji południowo-wschodniej oraz - na przykład - na części wysp Pacyfiku.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Obrzezanie dziewczynek - rodzaje

Obrzezanie kobiet nie jest czymś tak mało inwazyjnym, jak obrzezanie mężczyzn. W przypadku tego drugiego usuwa się jedynie fałd skóry, który wielu naukowców i tak uważa za zbędny. Twierdzą oni, że jego usunięcie pomaga w utrzymaniu higieny osobistej i może nawet uchronić daną osobę od raka prącia, a także partnerkę takiej osoby przed rakiem szyjki macicy i na przykład rakiem krtani. Jednakże cel obrzezania dziewczynek jest niejasny i nie ma żadnego uzasadnienia medycznego.

Podobno odczuwanie przyjemności przez kobietę w trakcie stosunku płciowego jest w tych kulturach traktowane jak zdrada małżeńska - ażeby się więc przed nią uchronić i zapobiec tej rzeczywistej zdradzie, która mogłaby potencjalnie mieć miejsce w chwili, gdy męża długo nie ma w domu, praktykuje się zabieg obrzezania. W domyśle chodzi również zapewne o to, ażeby mąż kobiety nie wychowywał w przyszłości dziecka kogoś innego. O takich praktykach w odniesieniu do kobiet nie ma ani słowa w Biblii czy Koranie - mimo że przez niektórych jest to tłumaczone względami religijnymi, ogłoszenia takie nie mają w religii żadnego uzasadnienia.

W zależności od różnych grup kulturowych sam zabieg jest również prowadzony nieco inaczej i czyni szkody o różnym natężeniu w narządach płciowych kobiety. Z uwagi na owo różne działanie podzielono zabieg obrzezania kobiet na 3 stopnie oddające stopień ingerencji w ciało. Stopień I to sunna, stopień II wspomniana już klitoridektomia, a stopień III, najgorszy, to infabulacja

Obrzezanie - opis 3 stopni

Jak wspomniano wcześniej, obrzezanie dzieli się na 3 stopnie z uwagi na zakres działań w trakcie zabiegu. Tak naprawdę w klasyfikacji istnieje również stopień IV, jednak opisuje on wszystkie działania mające na celu lub powodujące okaleczenie narządów rodnych kobiety. Nie jest to więc samo obrzezanie, lecz różne inne działania. 

Stopień I jest najlżejszy, jednak i jego opis jest dosyć drastyczny. Tak zwana sunna to usunięcie widocznej na zewnątrz łechtaczki. Warto dodać, że dzieje się to nie tylko w krajach, które można uznać za mniej cywilizowane, lecz również i w tych bogatych - gdzie wręcz wiele osób uważa, że jest to zabieg zdrowy tak dla ciała, jak dla ducha. Rodzice często uważają, że dzięki likwidacji przyjemności dziewczynka będzie miała mniejszy popęd seksualny i w związku z tym zachowa dziewictwo do ślubu, więc może znaleźć lepszego, bogatszego męża. Szacuje się, że na przykład we współczesnym Egipcie aż 95% wszystkich kobiet zostało obrzezanych. 

Stopień II wskazuje na najczęstsze zabiegi, to znaczy wycięcie nie tylko łechtaczki, lecz także i warg sromowych mniejszych, a czasem nawet i większych. Zewnętrzne części narządów rodnych kobiety są więc wycinane w całości, bądź też częściowo. 

Najbardziej drastyczny i powodujący największy dyskomfort nawet w codziennym życiu i funkcjonowaniu jest zaś niewątpliwie stopień III zabiegu obrzezania, w trakcie którego ingeruje się również w część wewnętrzną narządów rodnych. W tym przypadku prócz usunięcia części zewnętrznych, wspomnianych w poprzednich przypadkach, usuwa się również części skóry na ściankach pochwy. Następnie zaś zaszywa się całość, pozostawiając niewielki otwór przeznaczony do opróżniania pęcherza oraz wydostawania się przez niego krwi miesięcznej. 

Obrzezanie dziewczynek - skutki

Na czym polega obrzezanie dziewczynek? Na okaleczaniu ich na całe życie! Zwykle do samych biologicznych urazów dochodzą również i te natury psychicznej. Ciężko bowiem oczekiwać, żeby taki zabieg, przeprowadzony na świadomej osobie, nie pozostawił ran w jej psychice. Kobiety poddane takiemu okaleczeniu czują się mniej pewne siebie, a przy tym boją się mężczyzn. Miewają lęki, potęgowane przez brak komfortu, który przywołuje nieprzyjemne wspomnienia. 

Obrzezanie kobiet rzadko jest wykonywane w pełni sterylnych warunkach - dzieje się tak w krajach bardziej cywilizowanych i bogatszych. U większości dziewczynek obrzezanie dokonywane jest przez wiejskie znachorki, które używają często tępych, nieodkażonych narzędzi, co skutkuje wdaniem się infekcji i zakażeń. Nie wspominając i o tym, że zwykle podobny zabieg jest przeprowadzany bez znieczulenia...

Skutki dla kobiety, która została mu poddana, zawsze są ogromne i nieprzyjemne. Szczególnie jednak wówczas, gdy doszło do obrzezania III stopnia. W takim wypadku śmiertelność jest duża - tym bardziej, że wiele kobiet nie jest zdolnych do urodzenia dziecka w naturalny sposób, a rzadko ma dostęp do fachowej opieki położniczej. Dla życia codziennego taki zabieg skutkuje również trudnościami w oddawaniu moczu oraz zwiększonym dyskomfortem w trakcie okresu.

Dla życia seksualnego jest zaś końcem przyjemności kobiety. Wiąże się również często z koniecznością rozcinania blizny, jeśli do penetracji nie może dojść w naturalny sposób (a jest to trudne). Rany zostają zszyte niedokładnie, krzywo, często się zakażają.

To także może cię zainteresować:

Obrzezanie z przyczyn religijnych? Prędzej dla zdrowia i dobrego seksu (18+)

Więcej o: