Antygen - jego rodzaje i rola w układzie odpornościowym

Grupa tych wyjątkowych związków chemicznych odpowiada przede wszystkim za odpowiedź immunologiczną organizmu. Bez ich udziału proces aktywacji układu odpornościowego nie mógłby przebiegać prawidłowo.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Do najważniejszych cech i funkcji antygenów należą tzw. immunogenność i antygenność. Pierwsza zdolność to nic innego jak umiejętność pobudzenia mechanizmów odpornościowych organizmu, druga pozwala na łączenie się z przypisanymi im przeciwciałami.

Nauka -w zależności od właściwości, budowy oraz związków od których ich działanie jest zależne - dzieli antygeny na:

- hapteny - to bardzo małe antygeny, związki te nie mają zdolności oddziaływania na procesy obronne organizmu

- antygeny grasiczozależne - ich obecność jest ściśle zależna od wytwarzanych przez grasicę limfocytów T (więcej o limfocytach i ich funkcjach przeczytasz tutaj )

- antygeny grasiczoniezależne - to, czy zostaną aktywowane nie ma związku z limfocytami T

- jednowartościowe - zbudowane są z jednego epitopu, czyli cząsteczki, która bezpośrednio łączy się z limfocytem

- wielowartościowe - składają się wielu epitopów.

Antygeny pokrywają także każdą pojedynczą komórką obecną w ludzkim organizmie. Medycyna nazywa je antygenami zgodności komórkowej. Odgrywają one szczególną rolę przy przeszczepach, są dziedziczone od obojga rodziców.

Czytaj także:

Przeciwciała anty - Tg

Immunoglobuliny (Przeciwciała)

Immunoglobuliny typu A (IgA)

Układ limfatyczny

Immunoglobuliny typu M (IgM)

Więcej o: