Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze według WHO. Spis i podział chorób: choroby zakaźne jelit

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych wydana przez Światową Organizację Zdrowia w 2009 r.

Choroby zakaźne jelit

Choroba zakaźna wywołana przez Vibrio cholerae [cholera]

Cholera wywołana przez Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae

Cholera klasyczna

Cholera wywołana przez Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor

Cholera eltor

Cholera, nieokreślona

Choroba zakaźna wywołana przez Salmonella typhi i Salmonella paratyphi [dur

brzuszny i dury rzekome]

Dur brzuszny

Zakażenia wywołane przez Salmonella typhi

Dur rzekomy A

Dur rzekomy B Dur rzekomy C

Dur rzekomy, nieokreślony

Zakażenia wywołane przez Salmonella paratyphi BNO

Zobacz wideo

Inne zakażenia wywołane przez Salmonella

Obejmuje: zakażenia lub zatrucia pokarmowe wywołane przez Salmonella niezależnie od gatunku, lecz inne niż S. typhi i S. Paratyphi.

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Salmonella

Zapalenie jelit wywołane przez Salmonella

Posocznica wywołana przez Salmonella

Ogniskowe zakażenia wywołane przez Salmonella

Salmonellozowe:

zapalenie stawów

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

zapalenie kości i szpiku

zapalenie płuc

cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

Inne określone zakażenia wywołane przez Salmonella

Zakażenie wywołane przez Salmonella, nieokreślone

Choroba zakaźna wywołana przez Shigella (szigelloza)

Szigelloza wywołana przez Shigella dysenteriae

Szigelloza wywołana przez Shigella grupy A - czerwonka Shigi-Krusego

Szigelloza wywołana przez Shigella flexneri

Szigelloza wywołana przez Shigella grupy B

Szigelloza wywołana przez Shigella boydii

Szigelloza wywołana przez Shigella grupy C

Szigelloza wywołana przez Shigella sonnei

Szigelloza wywołana przez Shigella grupy D

Inne szigellozy

Szigelloza, nieokreślona

Czerwonka bakteryjna BNO

Inne bakteryjne zakażenia jelit

Nie obejmuje: zatrucia pokarmowe sklasyfikowane gdzie indziej, gruźlicze zapalenie jelit.

Zakażenie Escherichia coli enteropatogenną

Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną

Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną

Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną

Inne zakażenia jelit wywołane przez Escherichia coli

Zapalenie jelit wywołane przez Escherichia coli BNO

Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter

Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica

Nie obejmuje: jersinioza pozajelitowa.

Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Clostridium difficile

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium difficile

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Inne określone jelitowe zakażenia bakteryjne

Jelitowe zakażenie bakteryjne, nieokreślone

Bakteryjne zapalenie jelit BNO

Inne bakterie zawarte w pokarmie powodujące zatrucia niesklasyfikowane gdzie indziej

Nie obejmuje: zakażenia wywołane przez Escherichia coli, listerioza, zatrucie pokarmowe i zakażenie wywołane przez Salmonella, zatrucie spowodowane przez szkodliwe produkty spożywcze.

Pokarmowe zatrucie gronkowcowe

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium botulinum

Klasyczne zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium botulinum

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium perfringens [Clostridium welchii]

Martwicze zapalenie jelit

Pig-bel

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahaemolyticus

Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus

Inne określone bakteryjne zatrucia pokarmowe

Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone

Choroba zakaźna wywołana przez Entamoeba histolytica [pełzakowica] [ameboza]

Obejmuje: zakażenia wywołane przez Entamoeba histolytica, ale nie obejmuje: inne pierwotniakowe choroby jelit.

Ostra czerwonka pełzakowa

Ostra pełzakowica

Pełzakowe zapalenie jelit BNO

Przewlekła pełzakowica jelitowa

Pełzakowy nieczerwonkowy nieżyt jelita grubego

Guz pełzakowy jelita

Guz pełzakowy BNO

Pełzakowy ropień wątroby

Pełzakowe zapalenie wątroby

Pełzakowy ropień płuc

Pełzakowy ropień płuc (i wątroby)

Pełzakowy ropień mózgu

Pełzakowy ropień mózgu (i wątroby) (i płuc)

Pełzakowica skórna

Pełzakowe zakażenie o innym umiejscowieniu

Pełzakowe:

zapalenie wyrostka robaczkowego

zapalenie żołędzi prącia

Pełzakowica, nieokreślona

Inne pierwotniakowe choroby jelit

Choroba wywołana przez Balantidium coli

Czerwonka balantydiozowa

Choroba wywołana przez Giardia intestinalis (Giardia lamblia) [giardioza]

Choroba wywołana przez Cryptosporidium parvum [kryptosporydioza]

Izosporoza:

Zakażenia wywołane przez Isospora belli i Isospora hominis

Kokcydioza jelitowa

Izosporoza

Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki:

Rzęsistkowica jelitowa

Sarkocystoza

Sarkosporydioza

Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone:

Biegunka wywołana przez wiciowce

Zapalenie jelita grubego wywołane przez pierwotniaki

Biegunka o etiologii pierwotniakowej

Czerwonka o etiologii pierwotniakowej

Wirusowe i inne określone zakażenia jelit

Nie obejmuje: grypa z zajęciem przewodu pokarmowego.

Zapalenie jelit wywołane przez rotawirusy

Ostra gastroenteropatia wywołana przez wirus Norwalk

Zapalenie jelit wywołane przez wirus zbudowany z małych okrągłych struktur

Zapalenie jelit wywołane przez adenowirusy

Zapalenie jelit wywołane przez inne wirusy

Wirusowe zakażenie jelit, nieokreślone

Wirusowe:

zapalenie jelit BNO

zapalenie żołądka i jelit BNO

Wirusowa gastroenteropatia BNO

Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o przypuszczalnie zakaźnej etiologii

Nieżyt jelitowy

Zapalenie:

jelita grubego BNO

żołądkowo-jelitowe septyczne

Biegunka:

BNO

czerwonkowa

epidemiczna

Biegunka zakaźna BNO nie obejmuje: choroby wywołane przez bakterie, pierwotniaki, wirusy i inne określone czynniki zakaźne.

Niezakaźne biegunki: noworodkowe.

Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.