Chirurgia w łacinie

Słownik pojęć używanych w chirurgii po łacinie.

Ablatio - usunięcie, ablacja

Abscessus - ropień

Abscessus intraabdominalis - ropień wewnątrzotrzewnowy

Abscessus periappendicullaris - ropień okołowyrostkowy

Adhesio - przyleganie, adhezja

Adrenolektomia - wycięcie nadnerczy

Aphasja - afazja

Aphasia sensorica - afazja czuciowa

Aphasia motorica - afazja ruchowa

Agenesis - niewykształcenie

Akinesis - zahamowanie ruchowe, bezruch

Axonotmesis - rodzaj uszkodzenia nerwu polegający na przerwaniu aksonów, ich obwodowym zwyrodnieniu bez uszkodzenia osłonek łącznotkankowych nerwu

Amaurosis fugax - przemijająca, występująca nagle ślepota jedno lub dwuoczna

Analgesia - znieczulenie, zniesienie odczuwania bólu

Anastomosis - zespolenie, połączenie, anastomoza

Aneurysma - tętniak

Aneurysma dissecans - tętniak rozwarstwiający

Aneurysma spurium - tętniak rzekomy

Aneurysmectomia - wycięcie tętniaka

Angina abdominalis - bóle brzucha spowodowane zwężeniem tętnić trzewnych

Angiopathia - zmiany chorobowe występujące w naczyniach

Antiseptis - zapobieganie zakażeniom

Aplasia - niedorozwój narządu polegający na wykształceniu się tylko jego zawiązka

Appendectomia - wycięcie wyrostka robaczkowego

Arteriosclerosis - choroby prowadzące do stwardnienia ściany tętnic

Arteritis - zapalenie tętnic

Ascites - wodobrzusze

Asepsis - działania mające na celu zapewnienie jałowości środowiska i niedopuszczeni do zakażenia rany bakteriami, wirusami i grzybami

Aspirato - zachłyśnięcie

Atelectasis - niedodma

Atherosis - miażdżyca

Atonia - brak napięcia mięśniowego, wiotkość

Atresia - zarośnięcie

Atrophia - zanik

Avulsio - oderwanie

Bradycardia - rzadkoskurcz, spowolnienie akcji serca

Caecostomia - przetoka na kątnicy

Carbunculus - czyrak mnogi

Carcinoma - rak

Carcinoma in situ - rak in situ, rak przedinwazyjny, ograniczony do błony podstawnej

Carcinoma mamme - rak piersi

Cholangitis sclerosans - pierwotne twardniejące zapalenie dróg żółciowych

Cholecystectomia - wycięcie pęcherzyka żółciowego

Cholecystolithiasis - kamica pęcherzyka żółciowego

Choledochoduodenostomia - zespolenie dróg żółciowych z dwunastnicą

Choledochoieiunostomia - zespolenie dróg żółciowych z pętlą jelita cienkiego

Choledochilithiasis - kamica przewodu żółciowego wspólnego

Choledochoskopia - wziernikowanie przewodu żółciowego wspólnego

Choledochotomia - nacięcie przewodu żółciowego

Chordotomia - przecięcie dróg rdzeniowo-wzgórzowych w celu zniesienia bólu poniżej poziomu przecięcia

Claudicatio intermittens - chromanie przystankowe

Colectomia - wycięcie okręznicy

Colitis ulcerosa - wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Colostomia - przetoka na okrężnicy

Commotio cerebri - wstrząśnienie mózgu

Contusio - stłuczenie

Cystitis - zapalenie pęcherza moczoweg

Cystogastrostomia - wytworzenie połączenia między torbielą danego narządu a żołądkiem

Decompressio - odbarczanie

Decorticatio - usunięcie opłucnej w leczeniu ropniaka opłucnej

Desinfectio - dezynfekcja, niszczenie drobnoustrojów

Discisio - rozcięcie

Dissectio - rozwarstwienie, wypreparowanie

Distorsio - skręcenie

Diverticulectomia - wycięcie uchyłku

Diverculitis - zapalenie uchyłku

Diverculosis - uchyłkowatość

Diverculum - uchyłek

Divulsio ani - rozciągnięcie zwieracza odbytu

Dyspepsia - niestrawność

Dysphagia - utrudnione połykanie

Dystonia - nieprawidłowe położenie narządu

Explantatio - wycięcie tkanki lub narządu w celu jego przemieszczenia

Ectopia - położenie narządu w niewłaściwym miejscu

Elphantiasis - słoniowacizna

Embolia arterialis - zator tętniczy

Empyema - ropniak

Endoskopia - wziernikowanie, endoskopia

Enema - lewatywa, wlew doodbytniczy

Enterocolitis - zapalenie błony śluzowej jelit

Endarteriektomia - usunięcie blaszek miażdżycowych ze światła tętnicy

Encleatio - wyłuszczenie

Evacuatio - ewakuacja

Eventratio - wytrzewienie

Excisio tumoris - wycięcie guza

Expositio - odsłonięcie

Extacio - wydobycie

Fasciotomia - nacięcie powięzi

Fissura - szczelina

Fistula - przetoka

Fistulotomia - rozcięcie przetoki

Fixatio - ustalenie, umocowanie

Focus primarius - ognisko pierwotne, np. nowotworu

Focus metastaticus - ognisko przerzutowe

Fraktura - złamianie

Gangraena emphysematosa - zgorzel gazowa

Gastritis - zapalenie błony śluzowej żołądka

Gastroenterostomia - zespolenie żołądkowo-jelitowe

Gastropexia - umocowanie żołądka do przedniej ściany jamy brzusznej

Gastrostomia - przetoka żołądkowa

Haematoma - krwiak

Haemorrhagia e tractu digestivo - krwawienie do przewodu pokarmowego

Hemorrhoides - żylaki odbytu

Haemothorax - krwiak opłucnej

Hemicolectomia - wycięcie połowy okrężnicy

Hemihepatectomia - wycięcie połowy wątroby

Hemithyreoidectomia - wycięcie płata tarczycy

Hepatectomia - usunięcie wątroby

Hepatitis - zapalenie wątroby

Herniorraphia - usunięcie przepukliny

Hydrocele testis - wodniak jądra

Hydrocephalus - wodogłowie

Ileitis terminali - choroba Leśniowskiego-Crohna

Ileostomia - wytworzenie przetoki na jelicie krętym

Ileus - niedrożność jelit

Implantatio - wszczepienie

Incarceratio - uwięźniecie

Incisio - nacięcie

Infiltratio - nacieczenie

Inversio - odwrócenie

Jejunostomia - przetoka zewnętrzna na jelicie czczym

Keloma - bliznowiec

Laceratio cerebri - rozerwanie mózgu

Lavatio - płukanie

Ligatio - Podwiązanie

Lobektomia - wycięcie płata

Luxatio - zwichnięcie

Mastitis - zapalenie piersi

Melaena - smoliste stolce

Neuropraxia - krótkotrwałe zaburzenie przewodnictwa w nerwie

Neurotmesis - przerwanie ciągłości nerwu

Decompressio - obarczanie

Pneumoperitoneum - odma otrzewnowa

Panaritium - zastrzał

Pancreotomia - usunięcie trzustki

Papillotomia - nacięcie brodawki

Paracentesis - nakłucie jamy brzusznej w celu ewakuacji płynu

Peritonitis - zapalenie otrzewnej

Per rectum - badanie palcem przez odbyt

Phlegmona - ropowica

Pleurectomia - wycięcie opłucnej

Pneumonectomia - wycięcie płuca

Punctio - punkcja, nakłucie

Recidivans - nawracający

Relaxatio - zwiotczenie

Remissio - remisja

Resectio - resekcja, usunięcie

Rhizotomia - przecięcie nerwów czaszkowych

Sigmoideostomia - przetoka na okrężnicy esowatej

Splenectomia - usunięcie śledziony

Sternotomia- przecięcie mostka

Teleangiectasiae - rozszerzeni drobnych naczyń

Thoracoscopia - wziernikowanie jamy opłucnej

Thoracotomia - otwarcie klatki piersiowej

Transfusie - przetoczenie

Transplantatio - przeszczepienie

Ulcus - wrzód

Tracheotomia - wprowadzenie rurki do tchawicy w celu zapewnienia drożności dróg oddechowych

Trauma - uraz

Varices - żylaki

Vulnus - rana