Ginekologiczne, łacińskie zwroty medyczne: U-V(słowniczek)

Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich U-V

U

Uterus - macica (także hystera)

Uterus arcuatus - macica siodełkowata - łukowata

Uterus bicornis - macica dwurożna (unicollis - jednoszyjkowa lub bicollis - dwuszyjkowa)

Uterus bicornis cum cornu rudimentario - macica dwurożna z rogiem szczątkowym

Uterus biforis - macica dwuujściowa

Uterus didelphys - macica podwójna, każda z oddzielną pochwą

Uterus duplex - macica podwójna

Uterus fetalis - macica płodowa

Uterus infantilis - macica dziecięca

Uterus rudimentarius - macica szczątkowa

Uterus septus - macica przegrodzona

Uterus subseptus - macica częściowo przegrodzona

Uterus unicornis - macica jednorożna

V

Villi chorionici absunt - kosmki nieobecne

Villi non reperti - kosmków nie znaleziono

Villi placentae et decidua in statu necrobiosis - kosmki łozyska i doczesna w stanie obumierania

Villi placentae fragmenta membranes - kosmki łożyska, fragmenty błon (płodowych), pozostałości doczesnej

I-II Villi chorionici cum focis proliferationis trophoblasticae, fragmenta membranorum foetalium, fragmenta parva deciduae - opis kosmówki i jaja płodowego

I Graviditas - ciąża pierwsza (I)

Zobacz także: Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich w całości