Ginekologiczne, łacińskie zwroty medyczne: P(słowniczek)

Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich P

P

Partus prematurus - poród przedwczesny

Patentia oviductus sinistri - lewy jajowód drożny

Pelvis minoris - miednica mniejsza

Placenta in stadio suppurationis focalis - łożysko w stadium ogniskowego ropienia

Polipus fibrosoglandularis partim epidermisatus colli uteri - polip włóknisto-gruczołowy częściowo z przemianą płaskonabłonkową szyjki macicy. (Jest to opis zmiany łagodnej)

Polymenorrhoea - częste krwawienia miesiączkowe

Polypi mucosi - polipy śluzowkowe

Polypi mucosi endocervicales et plypi endometrii - polipy śluzówki kanału szyjki oraz śluzówki jamy macicy

Polypi parvi endometrii, cruores sanguninis - małe polipy endometrium, skrzepy krwi

Polypus cervicalis erosivum - polip kanału szyjki z nadżerką

Polypus cervicis - polip szyjki macicy

Polypus colli uteri - polip szyjki macicy

Polypus fibroepithlialis et inflammatio chronica - polip włóknisto-nabłonkowy i zapalenie przewlekłe

Polypus glandularis cervicalis - polip gruczołowy kanału szyjki

Polypus glandularis cervicalis cum erosione focali et cum inflammatione chronica partim exacerbata focali - polip gruczołowy szyjkowy z ogniskową nadżerką i z przewlekłym zapaleniem, częściowo zaostrzonym ogniskowo

Polypus glandularis colli uteri et sanguis - polip gruczołowy szyjki macicy i krew

Polypus hyperplasticus parvus - mały polip hyperplastyczny (zmiana łagodna, nienowotworowa)

Polypus mucosus papillaris et cysticus - polip śluzówkowy brodawkowaty i torbielowaty

Polypus parvus - polip mały

Pseudocystis ovari - torbiel rzekoma jajnika

Zobacz także: Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich w całości