Ginekologiczne, łacińskie zwroty medyczne: O(słowniczek)

Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich O

O

Obsoleta - ciąża obumarła

Occlusio partis interstitialis oviductus dextri - jajowód prawy niedrożny

Oedema et haemorhagiae vilamentorum. Membranitis purulenta. Hyalinisatio deciduae basalis - obrzęk i wylewy krwi w obrębie kosmków. Zapalenie ropne pozałożyskowych błon płodowych. Szkliwienie doczesnej podstawnej.

(zapalenie ropne raczej wskazuje na zakażenie bakteryjne. Zakażenie wirusowe mało prawdopodobne.)

Oedema substantiae gelatinosae funicil umbilisalis - obrzęk substancji galaretowatej pępowiny.

Oligomenorrhoea - rzadkie krwawienia miesiączkowe

Ovarium - jajnik

Ovarium dextrum et salpinges sine laesionibus.Omentum sine laesionibus - jajnik prawy i jajowody bez zmian. Sieć bez zmian.

Ovum completum cum fetus genus masculari in autolisa et cum deciduitide chronica - jajo płodowe w całości, z płodem płci męskiej w autolizie i z przewlekłym zapaleniem doczesnej

Ovum completum inveteratum cum contento fetus in autolysi - jajo płodowe zestarzałe z autolizą płodu

Ovum immaturum - jajo niedojrzałe

Zobacz także: Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich w całości