Ginekologiczne, łacińskie zwroty medyczne: I-L (słowniczek)

Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich I-L

I

Infarctus placentae. Structura histologica funiculi umbilicalis et membranae amnialis normalis - zawał łożyska. Struktura tkankowa pępowiny i błony owodni (pęcherz płodowy) prawidłowa.

Infiltratio neoplasmatica tunicae serosae tumoris(M-72030) - naciek nowotworowy błony surowiczej guza

Inflammatio - zapalenie

Inflammatio chronica - zapalenie przewlekłe

Inflammatio chronica strmatis focalis - zapalenie przewlekłe zrębu ogniskowe

Inflamatio mucosae colli chronica - zapalenie przewlekłe śluzówki kanału

K

Koilocytosis focalis - koilocytoza ogniskowa (wykładnik cytologiczny zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV)

L

Laparoscopia - laparoskopia

Leiomyomata - mięśniak

Leiomyomata corporis uteri - mięśniaki trzonu macicy

Zobacz wideo

Zobacz także: Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich w całości