Ginekologiczne, łacińskie zwroty medyczne: G-H (słowniczek)

Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich G-H

G

Glandulae endometriales non nullae cum signis syndromatis Arias-Stellae - gruczoły błony śluzowej macicy nie dają objawów zespołu Arias-Stelli

Granulatio - ziarninowanie

Grav I, 10hbd, missed abortion ; villi placentae immaturae et decidua - poronienie zatrzymane w 10 tygodniu ciąży

Graviditas ectopica - ciąża ekotopowa

Graviditas obsoleta - ciąża obumarła

Graviditas obsoleta vel residua post abortum - ciąża obumarła, pozostałości po poronieniu

H

Haematosalphinx - krwiak jajowodu

Haemorrhagiae disseminatae spatii intravillaris - wylewy krwi rozproszone przestrzeni międzykosmkowej

Hbd - tydzień ciąży

Hyperaemia, haemorrhagiae et oedema villorum ac hyalinisatio multifocalis spati intervillaris placentae immaturae - przekrwienie, wylewy krwi i obrzęk kosmków oraz szliwienie wieloogniskowe przestrzeni międzykosmkowych

Hyperaremia - przekrwienie

Hyperkeratosis - nadmierne rogowacenie

Hyperplasia acanthotica planoepithelii - rozrost akantotyczny płaskonabłonkowy

Hyperplasia endometrii complex cum atypia - rozrost złożony ednometrium z obecnością atypii

Hyperplasia endometrii simplex - rozrost gruczołowy endometrium prosty

Hyperplasia endometrii glandularis cum atypia - rozrost gruczołowy endometrium z atypią

Hyperplasia leiomyomatosa parietis corporis uteri - rozrost mięśniakowaty ściany trzonu macicy.

Hyperthrophia colli uteri. Erosio colli uteri. Ad abrasionem - przerost szyjki macicy. Nadżerka szyjki macicy. Do usunięcia.

Hypoplasia - niedorozwój całego narządu ew. jego części

Hypoplasia uteri - macica niedorozwinięta

Hysteroscopia - histeroskopia

Zobacz także: Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich w całości