Ginekologiczne, łacińskie zwroty medyczne: E (słowniczek)

Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich E

E

Ectopia glandularis in statu epidermisationis colli uteri - ektopia gruczołowa w stanie epidermizacji szyjki macicy

Electrocauterisatio ovarii sin - kauteryzacja jajnika lewego

Emboliae neoplasmaticae vasorum kauteryzacja - zatory nowotworowe w naczyniach.

Endocervicitis - zapalenie śluzówki kanału szyjki macicy

Endocervicitis chronica et endometrium in stadio proliferationis - przewlekłe zapalenie kanału szyjki i endometrium w fazie proliferacji

Endocervicitis chronica hyperplastica - zapalenie przewlekłe śluzówki kanału szyjki z towarzyszącym rozrostem

Endocervix sine laesionibus - śluzówka kanału szyjki bez zmian

Endometriosis - endometrioza

Endometritis acuta - ostre zapalenie błony śluzowej macicy

Endometrium atrophicum - endometrium zanikowe

Endometrium dyshormonoticum - stan nieprawidłowego (zaburzonego) wyglądu śluzówki jamy macicy, spowodowane zaburzeniami homonalnymi

Endometrium in stadio proliferationis - endometrium w stadium proliferacji (I faza cyklu trwa od zakończenia krwawienia do owulacji)

Endometrium in stadio proliferationis tardae partim polyposum - endometrium w fazie proliferacji późnej, częściowo polipowate

Endometrium in stadio recente secretionis - endometrium w fazie sekrecji wczesnej (faza sekrecji - poowulacyjna zwana wydzielniczą lub progesteronową)

Endometrium in statu proliferationis - endometrium w stanie proliferacji

Endometrium in stadio secretionis. Decidua. Villi placentae absunt - endometrium w stadium sekrecji. (Endometrium w stadium oddzielania.) Doczesna. Brak kosmków łożskowych

Endometrium in stadio secretionis incipientis - endometrium w fazie zaczynającego się wydzielania

Endometrium in tardo stadio secretionis sine villi - endometrium w stadium późnej sekrecji bez kosmków

Endometrium secretans, endocervix partim in statu epidermisationis et epithelium planum normotypicum - endometrium wydzielające, śluzówka kanału szyjki, częściowo w stanie epidermizacji i nabłonek płaski normotypowy

Epithelium planum normale - nabłonek wielowarstwowy płaski zwykłego wyglądu

Epithelium planum normotypicum - nabłonek płaski zwykłego wyglądu

Erosio - nadżerka

Erosio colli uteri - nadżerka szyjki macicy

Erosio glandularis colli uteri - nadżerka gruczołowa szyjki macicy

Erosio glandularis in statu epidermisationis - nadżerka gruczołowa w fazie epidermizacji

Erosio glandularis colli uteri in statu epidermistationis cum koilocytosi CIN 1, LG SIL - nadżerka gruczołowa szyjki macicy w stanie epidermizacji z obecnością kilocytozy. CIN 1. LG SIL - to określenia dysplazji małego stopnia, która zazwyczaj towarzyszy zakażeniu wirusem HIV Koilocytoza - tu: wykładnik morfologiczny zakażenia wirusem HPV

Erosio papillaris in statu epidermisationis cum inflammations - nadżerka brodawkowata w fazie epidermizacji z zapaleniem

Examinatio materiae totae - materiał przebadany w całości

Exciso cystis endometrialis ad dextram - wycięcie torbieli endometrialnej po stronie prawej

Exciso oviducti dex - usunięcie jajowodu prawego

Excochleatio canalis colli et cavi uteri - wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy

Excochleatio cavi uteri - wyłyżeczkowanie jamy macicy

Zobacz także: Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich w całości