Ginekologiczne, łacińskie zwroty medyczne: D (słowniczek)

Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich D

D

Decidua compacta et elementa trophoblastii - doczesna zbita i fragmenty trofoblastu

Decidua compacta in statu inflammationis et cruores sanquinis - doczesna zwarta w stanie zapalenia i skrzepy krwi

Decidua et endometrium hypersecretivum. Villi chorionici absunt - doczesna i endometrium ze zwiększonym wydzielaniem. Kosmki nieobecne.

Decidua et ovum partim necroticans et suppurans - doczesna i jajo (płodowe) ropne i martwicze

Decidua et placenta partim cecrocitans - doczesna i łożysko częściowo obumarłe

Decidua et villi cum degeneratione hydrophica - doczesna i kosmki ze zmianami zwyrodnieniowymi

Decidua et villi in statu suppurationis et degenerationis - doczesna i kosmki w stanie ropienia i degeneracji

Decidua et villi placentaress - doczesna i kosmki łożyska

Decidua inflammatoria et willi - zapalenie kosmków i doczesnej

Decidua necrotican cum inflammentione purulenta - doczesna martwicza z zapaleniem ropnym

Decidua necroticans, villi placentae immaturae - doczesna martwicza, kosmki łożyska niedojrzałego

Decidua partim necrocitans - doczesna częściowo martwicza

Decidua partim necroticans et suppurans - doczesna częściowo martwicza i ropiejąca

Decidua purulenta - doczesna zropiała

Decidua spongiosa et compacta - doczesna gąbczasta i zbita(zmienione ciążowo endometrium)

Decidua spongiosa et compacta cum necrosi et villi choliales - doczesna gąbczasta i zbita oraz kosmki

Decidua suppurans - doczesna ropiejąca

Decidua vera haemorrhagica et villi - doczesna prawdziwa krwotoczna i kosmki

Decidua vera necroticans sine villi - doczesna martwicza bez kosmków

Decidua vera sine villi - doczesna prawdziwa bez kosmków

Degeneratio hydropica villorum - degeneracja i obrzęko kosmków

Dysgenesia - nieprawidłowy rozwój

Dysplasia focalis grady levi. CIN-1. - dysplazja ogniskowa małego stopnia CIN-1

Zobacz także: Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich w całości