Ginekologiczne, łacińskie zwroty medyczne: C (słowniczek)

Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich C

C

Cervical deficiency - niewydolność cieśniowo-szyjkowa

Cervicitis - zapalenie śluzówki kanału szyjki

Cervicitis chronica - przewlekłe zapalenie szyjki

Cervicis chronica non magni gradus - zapalenie przewlekłe śluzówki kanału stopnia niedużego

Coagula crenta, fragmenta epitheli endometrialis - skrzepy krwi, fragmenty nabłonka śluzówki jamy macicy

Coagula cruenta, fragmenta parva endometrii in stadio proliferationis - skrzepy krwi, małe fragmenty endometrium w fazie proliferacji

Coagula cruenta, mucus, fragmenta endocervicis normotypici - skrzepy krwi, śluz, normotypowe (zwykle wyglądające) fragmenty śluzówki kanału szyjki macicy

Coagula sanguinea et fragmenta deciduae - skrzepy krwiste i fragmenty doczesnej

Cruores sanguninis - skrzepy krwi

Cystes folliculares multate ovarii - torbiele pęcherzykowe liczne jajnika

Cystis - torbiel

Cystis endometriodalis ovarii sinistri - torbiel endometrioalna jajnika lewego

Cystis mucinosa - torbiel śluzowa

Cystis ovarii dex - torbier jajnika prawego

Cystis picea ovarii sin - torbiel czekoladowa jajnika lewego

Cystis serosa - torbier surowicza

Cystis serosa cum haemorrhagis - torbiel surowicza z miejscowym ogniskiem krwotocznym

Cystis simplex - torbiel prosta

Zobacz wideo

Zobacz także: Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich w całości