W kolejce do toalety, czyli chore jelita po polsku

Co roku w Polsce ponad 1500 osób dowiaduje się, że cierpi na nieswoiste zapalenia jelita. Schorzenie ze względu na objawy - częste i niespodziewane biegunki - postrzegane jest jako wstydliwe i krępujące. Chorzy chcąc wyjść z domu opracowują mapę toalet miejskich, bo zdarza się, że muszą z niej skorzystać nawet 20 razy w ciągu dnia. Niestety dostęp do nich nie zawsze jest możliwy. Aby to zmienić Polskie towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistym Zapaleniem Jelita J - elita stworzyło kartę informacyjną mającą uświadomić czym jest przewlekła choroba jelit.

Dołącz do nas na Facebooku!

Organizacja opiekująca się chorymi wydaje dla swoich członków specjalną kartę, która obok danych personalnych będzie zawierała informacje o samej chorobie, która bardzo często wymusza natychmiastowe skorzystanie z toalety. Celem dokumentu jest nie tylko wyeliminowanie krępujących sytuacji, ale przede wszystkim naświetlenie problemów z jaki pacjenci borykają się każdego dnia.

Coś więcej niż karta

Dzięki zamieszczonej na dokumencie informacji, nie muszą tłumaczyć ze wstydliwych objawów choroby oraz związanych z nimi potrzeb. Małgorzata Mossakowska wiceprezes Towarzystwa J-elita, która jest pomysłodawcą karty przyznaje, że w społeczeństwie nadal brakuje świadomości o problemach osób dotkniętych tymi chorobami.

"Bardzo często zdarza się, że potrzeba skorzystania z toalety jest tak nagła, że stanie w kolejce nie wchodzi w grę. Ważne, aby wtedy takiej osobie ustąpić miejsca. Należy wiedzieć, że dla chorych to paląca potrzeba, ale zarazem bardzo krępująca i wstydliwa sytuacja. Wierzymy, że karta nie tylko otworzy przed chorymi drzwi to toalet w trudno dostępnych miejscach np. w urzędach, ale także pogłębi wrażliwość społeczną na środowisko osób zmagających się z tymi schorzeniami" - mówi wiceprezes stowarzyszenia.

Nieswoiste zapalenie jelita, czyli co?

Nieswoiste zapalenie jelita to grupa przewlekłych, chorób autoimmunizacyjnych, do których zaliczamy: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna (Ch.L-C). Kilkudniowe bóle brzucha, częste biegunki, silne parcie na stolec, wymuszające natychmiastowe wypróżnienie - to tylko niektóre z objawów choroby, która może pociągać za sobą szereg poważnych powikłań. Schorzenie niemal całkowicie pozbawia szans na kontynuację nauki, realizację zawodowych aspiracji i życiowych pasji. Dodatkowo niewiedza otoczenia pogłębia poczucie wyobcowania i osamotnienia. Nieswoiste zapalenie jelit coraz częściej rozpoznawane jest u młodych ludzi oraz małych dzieci.

Opanować chorobę

Leczenie nieswoistych zapaleń jelita metodami tradycyjnymi nie w każdym przypadku jest możliwe i skuteczne. W najcięższych przypadkach zalecane jest leczenie biologiczne, czyli leczenie środkami zawierającymi cząsteczki biologiczne naturalnie występujące w organizmie człowieka. Dzięki nim udaje się doprowadzić do ustąpienia objawów oraz zapobiec ich nawrotom. Jest ono alternatywą dla okaleczających operacji i szansą na uniknięcie niebezpiecznych powikłań.

Niestety mimo wprowadzonego programu osoby z chorobą Leśniowskiego-Crohna mają bardzo utrudniony dostęp do terapii ze względu na rygorystyczne kryteria. Pomoc z Narodowego Funduszu Zdrowia dostają jedynie ci pacjenci, u których postać choroby jest wyjątkowo ciężka, czyli standardowo stosowane leki nie przynoszą efektów a wskaźnik stanu zapalnego jest bardzo wysoki.

W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego z powodu braku programu terapeutycznego pacjenci są całkowicie pozbawieni możliwości leczenia.

Czytaj także:

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

Dieta bogatoresztkowa

Nowotwór jelita grubego

Dyzenteria (Czerwonka)

Zespół jelita wrażliwego

Więcej o: