Samodzielne iniekcje konieczne?

Po operacji haluksów trzeba robić sobie zastrzyki w brzuch. Nie umiem sobie z tym poradzić. Co w takiej sytuacji? Naprawdę nie mogę liczyć na pomoc państwowej służby zdrowia.

Odpowiada lekarz Łukasz Fus:

Sposobu wstrzykiwania heparyny drobnocząsteczkowej powinien nauczyć Panią/Pana lekarz zlecający lek lub wyznaczona przez niego pielęgniarka. Niestety leki z tej grupy mogą być stosowane wyłącznie we wstrzyknięciach i nie istnieją inne leki zastępcze.

Właściwy sposób podania jest ważny dla prawidłowego działania leku, dlatego w przypadku nieumiejętności wykonania zastrzyku trzeba się kontaktować z lekarzem lub pielęgniarką (może to być lekarz rodzinny lub pielęgniarka rodzinna).

Proszę spróbować skontaktować się telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym i opisać mu swój problem. W sytuacji unieruchomienia pacjenta, lekarz może udać się z wizytą domową lub zlecić taką wizytę pielęgniarce, której zakres obowiązków obejmuje m.in. podawanie leków we wstrzyknięciach i edukacja pacjenta na temat samodzielnych wstrzyknięć.

Zobacz wszystkie porady

Więcej o: