Jakie są objawy i skutki zażywania narkotyku LSD?

LSD to środek z grupy halucynogenów, powszechnie znany jako kwas, powodujący omamy wzrokowe, słuchowe i dotykowe.

Jakie są objawy i skutki zażywania narkotyku LSD?

LSD to środek z grupy halucynogenów, powszechnie znany jako kwas, powodujący omamy wzrokowe, słuchowe i dotykowe.

Zażywaniu LSD towarzyszy uczucie oszołomienia, osamotnienia, niespójność wypowiedzi, zimne dłonie i stopy, wymioty, panika, lęk, płacz, śmiech.

LSD może u osób go zażywających prowadzić do pojawienia się tendencji samobójczych i zaskakujących zmian zachowania. Ciągłe zażywanie powoduje uszkodzenia mózgu oraz zmiany chromosomalne w genach.

Jeżeli rodzice podejrzewają, że ich dziecko zażywa LSD, powinni zwrócić uwagę na obecność bibułek nasączanych roztworem, cukru w kostkach, opłatków, małych tubek z płynem oraz na silny zapach potu.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej.

Więcej o: