Na czym polega terapia odwykowa?

To nie jest dobra nazwa, ale innej nie ma. Sformułowanie "terapia odwykowa" pochodzi jeszcze z czasów, kiedy niewiele wiedziano o istocie uzależnienia i próbowano pacjentów po prostu "odzwyczajać" od picia.

Dołącz do nas na Facebooku!

Człowiek uzależniony istotnie ma nawyk sięgania po alkohol w różnych sytuacjach życiowych, ale samo walczenie z tym nawykiem nie usuwa źródła problemu. Alkoholik, zanim został alkoholikiem, odkrył, że alkohol pomaga mu w sytuacjach, z którymi nie potrafi sobie radzić na trzeźwo. Picie stało się dla niego lekarstwem skutecznie eliminującym nieprzyjemne stany emocjonalne - mógł w ten sposób zagłuszać np. lęk, poczucie niższej wartości, wstyd, nieśmiałość, wyrzuty sumienia, wewnętrzny niepokój, nudę itd. Uzależniony najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy i nie uświadamia sobie, dlaczego zaczął pić. Właśnie terapia ma mu pomóc rozpoznać te jego wewnętrzne skazy, ma nauczyć go identyfikować nieprzyjemne emocje oraz sytuacje życiowe, w których najczęściej sięga po alkohol. Gdy już tego dokona, musi nauczyć się, jak sytuacji takich unikać lub - jeśli to niemożliwe - jak radzić sobie z nimi na trzeźwo.

Celem terapii jest więc zaoferowanie choremu lepszych sposobów radzenia sobie z wewnętrznymi trudnościami. Pacjent poznaje samego siebie, uczy się rozpoznawać swoje stany emocjonalne, dowiaduje się, w jaki sposób na nie reaguje, nabywa umiejętności osiągania wewnętrznej równowagi bez pomocy alkoholu i uczy się praktycznych sposobów, jak radzić sobie na trzeźwo w sytuacjach, które wywołują w nim wzrost napięcia.

Wielu niepijących alkoholików, którzy przeszli przez takie leczenie, zgodnie stwierdza, że uwolnienie się od alkoholu było tylko jedną z korzyści wyniesionych z terapii. Ludzie ci mówią, że nie tylko przestali pić, ale także uzyskali pogodę ducha, wewnętrzny spokój i emocjonalną harmonię. Nieoczekiwanie dla siebie samych nagle zaczęli żyć życiem ludzi dojrzałych, emocjonalnie zrównoważonych i szczęśliwych. Wydaje się, że psychoterapię podobną do tzw. leczenia odwykowego ze spokojnym sumieniem można by polecić każdemu człowiekowi, który ma problemy emocjonalne. Z oczywistych powodów na "odwyk" trafiają jednak tylko osoby uzależnione i tylko im trafia się nieoczekiwana nagroda w postaci radykalnej poprawy jakości życia.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej.

Zobacz wideo

Czytaj także:

Uzależniony od kawy? Winna wątroba!

Uzależnienie od internetu

Zakupoholizm

Wypalenie zawodowe

Poczucie własnej skuteczności - klucz do sukcesu

Więcej o: