Narkotykowa mapa świata – gdzie od czego najwięcej uzależnień?

Australia i Nowa Zelandia leczą się z uzależnienia od marihuany, USA, znaczna część Europy i Azji od opioidów, Arabia Saudyjska od amfetaminy. Powstały interaktywne mapy pokazujące, jakie narkotyki stanowią największy problem w różnych krajach świata.

Interaktywne mapy wskazują liczbę osób leczonych z powodu nadużywania substancji psychoaktywnych, rodzaj substancji z powodu uzależnienia od której leczy się najwięcej osób oraz liczbę zgonów z powodu przedawkowania w zależności od obszaru. Stworzono je przy wykorzystaniu danych Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC). Cała akcja ma zwrócić uwagę na skalę problemu uzależnień na świecie. Mapy pochodzą ze strony Recovery Brands.


Z danych wynika, że leczenie uzależnień jest na najwyższym poziomie w Iranie i Nowej Zelandii, co niestety pokrywa się z dużą liczbą osób wymagających leczenia na tych obszarach. W Islandii notuje się najwyższy wskaźnik zgonów z powodu przedawkowań. Zaraz po niej są Stany Zjednoczone.

Liczba osób leczonych z powodu uzależnieniaLiczba osób leczonych z powodu uzależnienia Recovery Brands

Substancje psychoaktywne pogrupowano na poniższe kategorie:
- konopie indyjskie
- kokaina
- rozpuszczalniki i inhalatory
- opioidy: heroina, opium, leki opioidowe
- amfetamina i pochodne amfetaminy: metamfetamina, amfetamina, ecstasy, leki z amfetaminą na receptę (przyp. red. w Polsce niestosowane)
- środki uspakajające: benzodiazepiny i barbiturany
- halucynogeny: LSD i inne.

Nowa Zelandia i Iran – w niechlubnej czołówce?

Nowa Zelandia i Iran lokują się w czołówce globalnej listy, jeśli chodzi o ilość osób leczonych z powodu narkomanii. Wskaźnik nadużywania narkotyków w tych krajach utrzymuje się na wysokim poziomie: w Nowej Zelandii – konopi, w Iranie – opioidów (a ostatnio także metamfetaminy).


Dostępność marihuany w Nowej Zelandii jest bardzo duża. Przekłada się to na liczbę osób jej używających. Według The New Zeland Herald, w Nowej Zelandii skala rozpowszechnienia tego narkotyku jest jedną z najwyższych na świecie.


Zgodnie z raportem World Drug Report 2014 przygotowanym przez ONZ, Nowa Zelandia zajmuje 3. miejsce pod względem rozpowszechnienia marihuany - 14,6 proc. dorosłych używało tego narkotyku (dane na 2007 r.). Pierwsze miejsce zajęła Islandia – ponad 18 proc. dorosłych używało marihuany (dane z 2012 r.). Za nią było USA – 14.8 proc. (dane z 2012 r.).

Iran zajmuje drugą pozycję pod względem skali leczenia uzależnień, jednak z nieco odmiennych powodów niż Nowa Zelandia. Iran sąsiaduje z Afganistanem, jednym z czołowych producentów opium. Ze względu na to, że znajduje się na szlaku przemytu, spore ilości heroiny pozostają w tym kraju. W Iranie liczbę uzależnionych szacuje się na 1- 3 proc. populacji kraju. Dodatkowo poza uzależnieniem od heroiny obserwuje się coraz większe rozpowszechnienie metamfetaminy, także wśród kobiet, którym podstępnie obiecuje się, że dzięki niej pozostaną szczupłe.

Planeta opioidów. Co gdzie najczęściej się leczy?

Najwięcej osób na świecie jest leczonych z powodu uzależnienia od opioidów. Dotyczy to m. in. USA, znacznej części Azji (np. Rosji, Chin, Indii, Kazachstanu), Europy (np. Francji, Niemiec, UK, Włoch, a także Polski. Prawdopodobnie na zapotrzebowanie na leczenie uzależnienia od tej grupy substancji psychoaktywnych wpływa mocno uzależniające działania heroiny.

Zapotrzebowanie na leczenie uzależnienia od kokainy jest największe w krajach Ameryki Południowej – duża część z nich to jej producenci, a także w Hiszpanii. Co ciekawe, w Kolumbii jednej z większych dostawców kokainy, notuje się największe zapotrzebowanie na leczenie uzależnienia nie od kokainy, a od konopi.

Z uzależnienia od konopi indyjskich poza już wspomnianymi w największym stopniu leczą się mieszkańcy Kanady, Meksyku, Australii i niektórych afrykańskich państwach.

Szwecja, Czechy, Słowacja, Islandia, Arabia Saudyjska, Tajlandia, Japonia – to kraje, w których jest największe zapotrzebowanie na leczenie uzależnienia od amfetaminy bądź pochodnych amfetaminy: metamfetaminy, ecstasy.

Leczenia od środków uspokajających w pierwszej kolejności wymagają mieszkańcy Mongolii i Namibii. W Erytrei najwięcej osób leczy się zaś z uzależnienia od rozpuszczalników i inhalatorów.

Leczenie uzależnieńLeczenie uzależnień Recovery Brands

Marihuana – „ulubiony” narkotyk świata?

Skala podejmowania leczenia nie jest jednak równoznaczna z rzeczywistym rozpowszechnieniem narkotyku w społeczeństwie. Mimo że z powodu uzależnienia od opioidów leczy się najwięcej osób, to nie są one najczęściej używanym narkotykiem na świecie. Z nielicznymi wyjątkami w większości państw to marihuana zajmuje pierwsze miejsce pod względem używania.
Jedynie w Salwadorze i niektórych państwach południowo- wschodniej Azji tj. Tajlandia, Laos, Filipiny najczęściej używanymi narkotykiem jest amfetamina i jej pochodne, nie marihuana.

Zgony z przedawkowania

W kategorii wskaźnika zgonów z powodu przedawkowania w różnych krajach Islandia i USA wiodą niechlubny prym. Zwraca się uwagę na to, że w wielu obszarach świata w ogóle nie ma żadnych danych o skali tego problemu. Dane te są zbierane głównie w bogatych krajach Północy. Brakuje informacji dotyczących krajów afrykańskich, azjatyckich czy południowoamerykańskich – zaznaczają eksperci.

W przypadku nadużywania np. opiatów czy środków uspokajających zawsze istnieje poważne zagrożenie przedawkowaniem, a nawet śmierci – przestrzegają.

Zgony z przedawkowaniaZgony z przedawkowania Recovery Brands

Zastrzeżenia do wyników

Autorzy podkreślają: pomimo że mapy oparte są na oficjalnych danych ONZ, to stopień rzeczywistej narkomanii jest trudny do zmierzenia, chociażby ze względu na to, że kraje stosują różne metody zbierania danych. Porównując wyniki z różnych obszarów, należy mieć tego świadomość.

Więcej o: