Psychopata: kim jest? Czego się boi? Czym różni się psychopata od socjopaty?

Psychopata to określenie, które budzi jednoznacznie negatywne skojarzenia. To, czy w relacjach i postrzeganiu przez innych jest się odbieranym jako pozytywna jednostka lub odbiegająca od ogólnie przyjętych norm w dużej mierze zależy od zdrowia psychicznego. Jedną z kontrowersyjnych cech jest osobowość psychopatyczna. Dowiedz się, kim jest psychopata, jakie cechy go wyróżniają oraz, jak postępować z taką osobą w codziennych lub okazjonalnych kontaktach.

Psychopata – definicja. Kim jest psychopata?

Psychopata: definicja tego pojęcia nie jest jasna, ponieważ w polskim języku medycznym nie ma określenia "psychopatia" jako jednostki chorobowej. Jest to raczej stan zaburzenia osobowości, określany jako osobowość dysocjacyjna. Statystyki medyczne wykazują, że takie skłonności może wykazywać 2% społeczeństwa. To świadczy o tym, że prawdopodobieństwo natknięcia się na psychopatę jest stosunkowo duże.

Termin psychopata wywodzi się z j. greckiego. Pierwszy człon wyrazu, czyli "psyche" oznacza duszę, drugi to "pathos" – cierpienie. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że psychopata to człowiek o zaburzonej duszy. Najprościej mówiąc, psychopata ma odmienne postrzeganie świata i odczuwanie emocji oraz inny sposób myślenia niż przeciętny człowiek, który nie cierpi na żadne zaburzenia osobowości.

Psychopata – cechy, które go charakteryzują

Podstawowe cechy psychopaty to opanowana do perfekcji sztuka manipulacji umysłami ludzkimi. Dzięki opracowanemu planowi działania psychopaci, oczarowują swoje ofiary, przedstawiają się im jako osoby, bez których nie można się obejść. Po skończonej grze, porzucają je bez wyrzutów sumienia.

Psychopata to osoba o wyraźnych dysfunkcjach poznawczo-emocjonalnych, co również przypisywane bywa socjopacie. Jednak psychopata rzadko kiedy jest jednostką aspołeczną, a wręcz przeciwnie. Stara się być duszą towarzystwa, bywa czarujący, uprzejmy, pomocny i na pozór empatyczny. Wiele osób, gdy poznaj się z psychopatą, nie ma pojęcia o jego zaburzeniach, gdyż na ogół taka osoba nie ujawnia swoich mankamentów. Przez takie działanie, większość ludzi w ogóle nie domyśla się, że ma do czynienia z osobą o "dwóch twarzach".

Najbardziej charakterystyczne cechy osobowości psychopatycznej to:

 • lekceważenie norm, autorytetów i zasad społecznych,
 • doskonale rozwinięta umiejętność manipulowania umysłem ludzkim,
 • skłonność do obwinienia ludzi za swoje niepowodzenia,
 • skłonność do kłamstw i celowego wprowadzania w błąd,
 • osobowość narcystyczna – zadowolenie z własnej powierzchowności,
 • przekonanie o własnej nieomylności,
 • brak poczucia odpowiedzialności za własne występki,
 • doskonale wyuczona łatwość w usprawiedliwianiu własnych złych zachowań,
 • nieodczuwanie strachu i lęku przed niecodzienną sytuacją, co wiąże się z brakiem okazywania emocji.
Zobacz wideo Jak wspierać osobę chorą na depresję?

Czego się boi psychopata?

Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć, ponieważ psychopata nie boi się niczego. Może odczuwać pewien niepokój, gdy jego misterny plan działania nie jest idealny i w kilku momentach zawodzi. Psychopata nie zawraca sobie jednak głowy martwieniem się o przyziemne sprawy, ponieważ w drobnych szczegółach rozplanowuje swoją grę.

Socjopata a psychopata. Czym się różnią?

Socjopata i psychopata – te dwie osobowości często są mylone. Są to jednak dwa różne terminy medyczne. Socjopata, podobnie jak psychopata, jest człowiekiem o zaburzonej osobowości. Psychopata to człowiek o słabo rozwiniętych reakcjach emocjonalnych, chłodnym spojrzeniu, natomiast posiadający duże umiejętności w manipulowaniu umysłami otaczających go osób.

Socjopata jest wybuchowy, często zmienia zdanie i łatwiej traci kontrolę nad swoimi zamierzonymi działaniami. Jest raczej odludkiem, najczęściej jest bezrobotny lub ma kiepsko płatną pracę, nie dogaduje się z ludźmi. Podobnie jak psychopata nie umie odnaleźć się w społeczeństwie i przynależeć do określonej grupy.

Czego nie lubi psychopata? Jak z nim postępować?

Psychopata to najczęściej przestępca, ale nie zawsze trafia do więzienia. Według statystyk, właśnie wśród psychopatów znajdziemy seryjnych morderców, gangsterów, terrorystów czy przywódców sekt. Co ciekawe, w tej grupie spotkamy jednak także wybitnych biznesmenów, polityków, adwokatów czy nawet celebrytów. Z tych powodów warto dowiedzieć się, w jaki sposób możemy ochronić się przed psychopatami i jak z nimi postępować, by nie narazić się na niebezpieczeństwo.

Czego nie lubi psychopata? Jakich zachowań unikać w kontaktach z taką osobą? Pamiętaj, aby:

 • zachować czujność – nowo poznaną osobę warto dyskretnie sprawdzić pod względem jej statusu społecznego, charakteru, osobowości i zainteresowań,
 • ostrożnie podchodź do nadmiernie czarujących powierzchowności – nie daj się zwieźć doskonałym manierom, ujmującemu uśmiechowi czy przesadnej trosce o mało istotne rzeczy,
 • nie ujawniaj w rozmowie z nieznajomym swoich słabych punktów – psychopata, gdy sprecyzuje swój cel działania, z pewnością wykorzysta zdobyte wcześniej informacje,
 • staraj się nie zawierać znajomości w miejscach odosobnionych i słabo znanych – psychopata najczęściej na swoje ofiary poluje w nocnych klubach, kurortach, dyskotekach,
 • przy podejrzeniach, że poznana osoba ma osobowość psychopatyczną, nie daj się zbić z tropu – nie wdaj się w polemikę, bo to młyn na wodę psychopaty, który w umiejętny sposób skieruje niekorzystną sytuację przeciwko rozmówcy.

Zobacz też: Egoista - kto to jest? Jaką jest osobą w związku?

Więcej o: