Socjopata - jak się zachowuje i jak z nim postępować?

Socjopata to człowiek, który nie akceptuje zasad społecznych i nie liczy się ze zdaniem ani uczuciami innych osób. Socjopatia została zaliczona przez Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 do grupy zaburzeń osobowości. Jak zachowuje się socjopata? Jak należy postępować z osobą, która wykazuje socjopatyczne skłonności?

Socjopata - jak się zachowuje?

Socjopata to osoba, która nie przestrzega ogólnie przyjętych norm i zasad przyjętych w społeczeństwie. Taka osoba nie może dostosować się do życia w społeczeństwie, nie przejmuje się uczuciami innych osób i nie dba o niczyje dobro. Nie ma skrupułów przed manipulowaniem ludźmi, aby osiągnąć wyznaczony sobie cel. Co więcej, osoba cierpiąca na zaburzenia tego typu nie wie, że niektóre jej zachowania mogą sprawiać komuś przykrość lub być dla kogoś szkodliwe. Nie oznacza to jednak, że taka osoba nigdy nie czuje się pokrzywdzona czy zawiedziona. Socjopata za wszelkie niepowodzenia wini osoby w swoim otoczeniu, samego siebie postrzega natomiast jako człowieka bez skazy, której nie można nic zarzucić. Nie rozumie również czym jest współczucie czy empatia i nie jest w stanie tworzyć ciepłych relacji ani związków, które oparte byłyby na więzi i uczuciach.

Co ciekawe, wiele osób o osobowości psychopatycznej żyje w społeczeństwie ukrywając swoje zaburzenia. Często są to ludzie niezwykle inteligentni, wykształceni, posiadający dobrą pracę, a nawet tacy, którzy mają rodziny. Socjopaci często zajmują kierownicze stanowiska, ponieważ nie cofną się przed niczym na drodze do realizacji postawionych sobie celów, w związku z czym doskonale się sprawdzają jako surowi przywódcy.

Ważne jest jednak, że socjopaci nie mogą być szefami dobrymi dla ludzi, a jedynie dla organizacji, w której działają. Jest to spowodowane faktem, że realizując cele i założenia nie zwracają uwagi na ludzkie potrzeby, a jedynie wykorzystują swoich podwładnych czerpiąc przy tym przyjemność z poczucia władzy. Tacy kierownicy nie identyfikują się ze swoim zespołem, ani nie są w stanie go bronić, chyba, że będą mieli z tego jakąś korzyść. Co więcej, takie osoby bardzo często wykorzystują przemoc psychiczną i robią to w taki sposób, który nie jest zauważalny na pierwszy rzut oka.

Cechy osobowości socjopatycznej

Z osobowością socjopatyczną wiąże się kilka typów najbardziej typowych zachowań i cech, wśród których wymienić należy:

  • nieakceptowanie i nieprzestrzeganie przyjętych w danym społeczeństwie zasad,
  • wykorzystywanie ludzi do osiągania własnych celów,
  • brak troski o drugiego człowieka,
  • brak czułości i przywiązania do drugiego człowieka, nawet w związkach,
  • nieodczuwanie wstydu,
  • brak wyrzutów sumienia.

Oto zaskakujący test opisujący twoją osobowość i twoje relacje z bliskimi

Socjopatia - przyczyny zaburzeń

Zaburzenia osobowości nie pozostają bez śladu w ogólnych badaniach organizmu, chociaż jak na razie brak dowodów naukowych na to, aby zachwiania poziomu hormonów determinowały pojawienie się zaburzeń osobowości. U kobiet, które mają socjopatyczną osobowość notuje się niższy poziom progesteronu, natomiast u mężczyzn wyższy poziom testosteronu niż u osób zdrowych. Poza tym, u przedstawicieli obydwu płci występuje obniżenie poziomu serotoniny.

Pewne jest, że na powstanie osobowości socjopatycznej duży wpływ ma złe zachowanie i nieprzystosowanie do życia w społeczeństwie. W wielu przypadkach socjopaci wynoszą złe wzorce postawy z domu rodzinnego. Czasami osobowość socjopatyczna kształtuje się pod wpływem stosowania przemocy fizycznej, seksualnej oraz psychicznej. Ważne jest, że złych nawyków i zachowań można się oduczyć, warto jednak zacząć jak najszybciej, czyli od razu, gdy zauważy się problem.

Jak się zachowywać, gdy w otoczeniu ma się socjopatę?

Funkcjonowanie w otoczeniu, w którym jest socjopata może być naprawdę trudne. Z socjopatą nie należy konkurować ani wchodzić w dyskusje czy konflikty. Nie oznacza to, że mamy zawsze dawać za wygraną, jednak nie warto dać się sprowokować. Trzeba pamiętać, że socjopatę łatwo zdenerwować i sprawić, że stanie się on agresywny. Nie można również okazywać lęku przed taką osobą, najlepiej zająć się swoimi sprawami i nie wchodzić w niepotrzebne interakcje. Co więcej, trzeba pamiętać, że osoba z socjopatyczną osobowością może być nieprzewidywalna, więc nawet jeżeli wzajemne relacje się poprawią nie należy tracić czujności.

Warto zawsze mieć na uwadze, że socjopata jest zdolny do manipulacji i sterowania ludźmi, aby tylko osiągnąć swój cel.

Więcej o: