Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych

Objawy

- stwardnienie i bolesność zajętego odcinka żyły powierzchownej, zaczerwienienie tkanek otaczających

Przyczyny

Stan zapalny żyły wywołuje proces wykrzepiania krwi. Wyróżniamy podstawowe przyczyny tego schorzenia: zakrzepica po wkłuciu do żyły obwodowej, w wyniku zakażenia żyły, zakrzepica w obrębie żylaków i nawrotowa zakrzepica żył powierzchownych, której przyczyny nie są poznane.

Czynniki ryzyka

Wielokrotne wkłucia do żyły, niestosowanie się do zasad aseptyki przy wykonywaniu wkłuć dożylnych.

Powikłania

Zakażenie krwi, przemieszczenie się skrzepliny do serca i zator tętnicy płucnej.

Diagnostyka

Schorzenie łatwo stwierdzić na podstawie objawów. Pomocne może być wykonanie USG.

Leczenie

Podaje się doustnie niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz miejscowo maści o podobnym działaniu. Gdy pojawią się objawy zakażenia (gorączka i przyspieszona akcja serca), wykonuje się operacyjne usunięcie skrzepliny lub fragmentu zmienionej żyły.

Czytaj także:

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (Zapalenie tętnicy skroniowej) Zespół Churga i Strauss (Eozynofilowe ziarniniakowe zapalenie naczyń)

Więcej o: