Syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików dotyka osób, które wychowały się w rodzinie z problemami alkoholowymi. Jakimi cechami charakteryzuje się osoba z DDA?

Syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików dotyka osób, które w dzieciństwie doświadczyły problemów rodzinnych z powodu nadużywania alkoholu przez rodziców lub jednego z nich. Problemy alkoholowe w rodzinie to przykre doznanie, które ma długofalowe konsekwencje. Dowiedz się, jakimi cechami charakteryzuje się osoba, której dotyczy syndrom DDA i na czym polega terapia.

DDA - co to znaczy?

Syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików to poważny problem dotykający osób, które wychowały się w środowisku, w którym alkohol stanowi codzienność. DDA, czyli Dorosłe Dziecko Alkoholika to osoba, która w swoim dzieciństwie doświadczyła problemów rodzinnych z powodu nadużywania alkoholu przez rodziców lub jednego z nich. Niezależnie od tego, czy uzależnione od alkoholu było jedno, czy oboje opiekunów, konsekwencje wynikające z dorastania w takiej rodzinie mają charakter długotrwały i pozostawiają ślad w psychice i zachowaniu osoby z syndromem DDA. Alkoholizm nigdy nie jest problemem indywidualnym, ale zawsze dotyka osób z najbliższego otoczenia człowieka uzależnionego, w tym właśnie jego dzieci. Dzieci, które dorastały w rodzinie, gdzie występował problem alkoholowy, wyróżniają się pewnymi cechami, które są konsekwencją braku zaspokojenia podstawowych potrzeb okresu dzieciństwa, w tym poczucia bezpieczeństwa i miłości. Dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym niesie za sobą poważne problemy w życiu dorosłym. Osoba cierpiąca na syndrom DDA doświadczyła trudnego dzieciństwa, które ma przełożenie na późniejszy okres, tj. dorastanie i dorosłość. 

DDA — powody powstania syndromu DDA

Skąd się bierze syndrom DDA? Dziecko, które doświadcza problemów rodzinnych żyje w ciągłym napięciu, co w konsekwencji rodzi poczucie frustracji. Dziecko, które jest pozbawione podstawowych potrzeb emocjonalnych, takich jak poczucie miłości, bezpieczeństwa i akceptacji, zaczyna żyć w przeświadczeniu, że jest winne sytuacji, w której się znalazło. Rodzi się w nim przekonanie, że na akceptację trzeba zasłużyć, dlatego zaczyna umniejszać swojej wartości i podporządkowuje swoje zachowanie innym. Zaczyna dominować w nim poczucie lęku, strachu i wstydu. Dziecko przeważnie zostaje samo ze swoimi problemami, ponieważ, zgodnie z tym, co usłyszało w domu — nie może wynosić problemów rodzinnych na zewnątrz. Taki stan pozostawia trwały ślad i nieraz doprowadza do poważnych zaburzeń psychicznych.

Zobacz wideo Kiedy powinna zapalić się nam lampka ostrzegawcza?

Dorosłe Dzieci Alkoholików — objawy, które można zaobserwować u osoby z syndromem DDA

Jak zachowują się Dorosłe Dzieci Alkoholików? Objawy, które można zaobserwować w zachowaniu osoby dorastającej w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu, to m.in.:

 • poczucie lęku, niepewności i nieustannego napięcia
 • niskie poczucie własnej wartości
 • wycofanie i poczucie izolacji
 • poczucie osamotnienia
 • poczucie winy i samokrytycyzm
 • nieumiejętność dostrzegania własnych sukcesów
 • nadmierna potrzeba akceptacji
 • impulsywne zachowania
 • lęk przed sytuacjami konfliktowymi 
 • lęk przed utratą kontroli
 • przewlekłe cierpienie i stres
 • trudności z odprężeniem
 • umniejszanie swojej wartości w konfrontacji z innymi ludźmi
 • podporządkowanie swojego życia innym 
 • rezygnacja z zaspokajania własnych potrzeb

DDA — objawy fizyczne, które można łatwo pomylić z innymi problemami

Czym jeszcze charakteryzuje się DDA? Objawy emocjonalne i wynikające z nich zachowania w kontaktach społecznych, to nie jedyne, z czym mierzy się osoba, która wychowywała się w rodzinie z problemem alkoholizmu. Osobom cierpiącym na syndrom DDA towarzyszą także objawy fizyczne, takie jak m.in.:

 • drżenie rąk i całego ciała
 • bezsenność
 • kołatania serca
 • trudności ze złapaniem oddechu w sytuacjach stresowych
 • osłabienie i omdlenia
 • uderzenia gorąca

Syndrom DDA — terapia

Należy mieć na uwadze, że syndrom DDA nie musi dotyczyć wszystkich osób, które w dzieciństwie doświadczyły problemu alkoholowego rodziców. Jeżeli jednak osoba, która wychowywała się w takiej rodzinie, cierpi z powodu powyższych objawów, wskazana czy wręcz niezbędna jest terapia, która przywróci równowagę psychiczną i pozwoli na wyeliminowanie skutków nieprzyjemnych doświadczeń z okresu dzieciństwa. Oprócz terapii indywidualnej warto rozważyć także terapię grupową. Niekiedy uświadomienie sobie, jak wiele osób boryka się z podobnymi problemami, daje poczucie jedności i ułatwia wydostanie się z emocjonalnych tarapatów. Najważniejsze, aby uświadomić sobie, jakie jest źródło problemów komplikujących codzienne funkcjonowanie. Chęć znalezienia fachowej pomocy w walce o uwolnienie się od traumatycznych wspomnień z okresu dzieciństwa jest już niekiedy milowym krokiem ku równowadze życiowej. 

Zobacz też: Tak reaguje mózg, gdy odstawisz alkohol. Naukowcy zaskoczeni odkryciem

Więcej o: