E-skierowania do sanatorium. Ma być szybciej i taniej. W życie wchodzi Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Kierowanie pacjenta na leczenie uzdrowiskowe ma być łatwiejsze, szybsze i tańsze. Dlatego Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację rozporządzenia, w myśl którego technologia zawita po raz kolejny do gabinetów lekarskich. Tym razem wdrożono e-skierowania do sanatorium. Przepisy wchodzą w życie dziś, 17 marca 2023 roku.
Zobacz wideo Odejścia z Rady Medycznej to votum nieufności dla ministra zdrowia? Prof. Pyrć odpowiada

Skierowanie do sanatorium na NFZ do tej pory wiązało się z wypełnieniem papierowych druków i przesłaniem dokumentacji do konkretnego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Od dziś, 17 marca 2023 roku sytuacja ma się nieco zmienić. W życie wchodzą nowe przepisy, które uprawniają lekarzy do skorzystania z wersji elektronicznej.

E- skierowanie do sanatorium. NFZ wprowadza zmiany

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową zostało ogłoszone 2 marca 2023 roku. Nowe przepisy obowiązują od dziś, czyli 17 marca 2023 roku. Oznacza to, że lekarze mają już faktyczną możliwość kierowania pacjentów do sanatorium, korzystając z systemu teleinformatycznego. 

E-skierowanie do sanatorium ma zaoszczędzić czas oraz pieniądze wydane na drukowane formularze, koperty, czy znaczki potrzebne do wysłania dokumentów. Skierowanie w formie elektronicznej zawiera m.in.:

 • nazwę usługodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 tej ustawy,
 • nazwę zakładu leczniczego oraz 14-znakowy numer REGON zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, jeżeli dotyczy,
 • adres miejsca wystawienia skierowania,
 • numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • numer identyfikujący skierowanie,
 • datę wystawienia skierowania
 • imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
 • datę urodzenia oraz płeć, jeżeli świadczeniobiorcy nie nadano numeru PESEL,
 • numer telefonu lub adres e-mail,
 • oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie obejmujące imię, nazwisko, kwalifikacje zawodowe, w tym tytuł,
 • identyfikator pracownika medycznego,
 • podpis osoby wystawiającej albo osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.
Skierowanie w postaci elektronicznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest przekazywane za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy

- czytamy treść w treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 roku, (Dz. U. z 2021 r. poz. 111).

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Elektroniczne skierowanie do sanatorium. Co to zmienia dla pacjentów?

E-skierowanie do sanatorium to tak naprawdę możliwość przyspieszenia całego procesu. NFZ informuje jednak, że do 30 czerwca nadal będą dostępne tradycyjne druki w formie papierowej. Do tego czasu lekarze mają za zadanie wdrożyć nowy system, aby usprawnić proces kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe.

Ministerstwo Zdrowia przewiduje również możliwość korzystania z tradycyjnej formy w dwóch przypadkach, a mianowicie, kiedy rehabilitacja lub leczenie będą obywać się poza granicami Polski, a także w sytuacji braku dostępu do systemu teleinformatycznego.

Co się zmienia dla pacjentów? Otóż, kiedy lekarz wyśle e-skierowania na leczenie lub rehabilitację, to odpowiedź na przesłany formularz także dotrze drogą elektroniczną. Kwestię tę reguluje poniższy zapis w rozporządzeniu.

Świadczeniobiorca jest niezwłocznie informowany o dalszych etapach przetwarzania skierowania w postaci elektronicznej, w tym o jego rejestracji, dokonaniu jego oceny i o jego potwierdzeniu, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, [...] lub wiadomości przekazanej na wskazany przez świadczeniobiorcę numer telefonu, lub adres poczty elektronicznej

- brzmi treść § 9a ust. 6, Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Uspokajamy jednak, że w przypadku, kiedy pacjent nie posiada dostępu do internetu lub nie korzysta z technologii, może otrzymać powiadomienia drogą papierową w myśl § 9a ust. 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Świadczeniobiorca, któremu wystawiono skierowanie w postaci elektronicznej, a który złożył dyspozycję przekazywania mu pisemnych powiadomień w postaci papierowej, otrzymuje od właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powiadomienie o rejestracji skierowania, potwierdzeniu skierowania, odmowie potwierdzenia skierowania, przyczynie niepotwierdzenia skierowania w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1, i jego kolejności na liście świadczeniobiorców, terminie rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych

- brzmi informacja zawarta w Rozporządzeniu MZ.

Więcej o: